Nové vedení Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57

Upraveno: 22.02.2020

V pondělí 23. března 2015 se uskutečnila v Opavě valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2014, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok. Dále členové Sdružení s ohledem na loňské komunální volby zvolili nové členy předsednictva Sdružení a revizní komise pro kontrolu jeho hospodaření.

Obce a firmy, které jsou členy Sdružení, zvolili za členy jeho předsednictva náměstka opavského primátora Josefa Stiborského, náměstka primátora Ostravy Ivo Hařovského, krnovského místostarostu Michala Brunclíka, starostku Hrabyně Zdeňku Jordánovou, albrechtického starostu Luďka Volka, předsedu dopravní sekce při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslava Bezděka a Martina Vilče ze společnosti Dopravoprojekt Ostrava. Revizní komisi budou v následujícím období působit starostové obcí Úvalno, Brumovice a Třemešná ve Slezsku – Radek Šimek, Rostislav Kocián a František Kuča.

V průběhu jednání valné hromady si nově zvolení členové předsednictva Sdružení ze svého středu zvolili předsedu a místopředsedu. Předsedkyní Sdružení byla zvolena Zdeňka Jordánová, místopředsedou se pak stal Josef Stiborský.

Členské obce a firmy Sdružení včetně přítomných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57. „I přes drobné majetkoprávní potíže na stavbě jedenáctky u Mokrých Lazců a na dálničním přivaděči Prodloužená Rudná jsem spokojena s tím, co bylo, pro silniční stavby v minulých letech ve Sdružení vykonáno,“ konstatovala jeho nově zvolená předsedkyně Zdeňka Jordánová.

Nově zvolená předsedkyně Sdružení zároveň poděkovala za činnost svým předchůdcům. „Od  založení Sdružení letos uplyne již 14 let. Na začátku jeho činnosti nebyla k dispozici žádná projektová dokumentace a dnes zahajujeme či dokončujeme některé klíčové dopravní stavby, a to pro tento region není zrovna málo. Musím poděkovat všem, kdo se na tomto výsledku podíleli,“ dodává Zdeňka Jordánová.

Aktuální informace týkající se přípravy klíčových staveb v západní části Moravskoslezského kraje povzbudily všechny členy a partnery Sdružení. „Je pozitivní, že plynule pokračuje financování dálničního přivaděče k dálnici D1 Prodloužená Rudná a dokončován je jeho navazující úsek Mokré Lazce, který je spolufinancován z evropských fondů. Finanční prostředky jsou také zajištěny na zahájení výstavby východní části severního obchvatu Opavy a obchvatu Krnova“, zdůraznil po skončení jednání místopředseda Sdružení Josef Stiborský.

I přes tyto úspěchy stojí před Sdružením řada dalších výzev. „Máme před sebou ještě hodně práce. Budeme intenzivně pokračovat v přípravě západní části severního obchvatu Opavy, naprostou nezbytností je dořešit problematiku jedenáctky v Nových Sedlicích a v Komárově, na silnici I/57 pak ve Skrochovicích a v Městě Albrechticích. V předstihu jsme rovněž začali se státem řešit odstranění bodových závad na I/57 v oblasti Linhartov na Krnovsku, Pitárné a Damašku na Osoblažsku,“ dodává tajemník Sdružení Martin Dostál.

Sdružení je podle jeho slov připraveno i nadále pomáhat svým členským obcím se zvyšováním bezpečnosti na frekventovaných silnicích I/11 a I/57.

V neposlední řadě je ambicí Sdružení prosadit ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T.

O zařazení tohoto koridoru již nyní Sdružení a Moravskoslezský kraj opětovně v předstihu usiluje, neboť revize transevropských dopravních sítí má proběhnout už v příštím roce.

Martin Dostál
Tajemník Sdružení

(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)