Nové webové stránky Turistického informačního centra

Upraveno: 03.02.2020
V uplynulých dnech byla spuštěna zcela nová webová prezentace zaměřená na komplexní turistické informace o městě Opava. Jedná se o moderní webové stránky, které jsou součástí webu města.

Statutární město Opava se také v letošním roce zapojilo do projektu na podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji (MSK). Ten se soustředí na dvě klíčové aktivity. První je zajištění provozní doby Turistického informačního centra (TIC) o víkendech a státních svátcích v hlavní turistické sezóně, a to prostřednictvím brigádníků. „Využití těchto sezónních pracovníků je pro TIC velkým přínosem především z hlediska vyhledávání nových talentů v oblasti turismu a budoucí podpory zaměstnanosti v této oblasti. Spolupracujeme s místními odbornými školami, které nabízí studijní program cestovní ruch, studenti těchto oborů si tak mohou v praxi prohloubit své vědomosti,“ uvedla vedoucí TIC v Opavě Eva Týlová a dodala, že spoluprací s  externisty je v neposlední řadě zajištěn i bezproblémový chod TIC, které má v hlavní turistické sezóně rozšířenou otevírací dobu.

Druhou klíčovou aktivitou projektu jsou překlady nových webových stránek TIC do tří strategických jazykových mutací – polštiny, angličtiny a němčiny.

V uplynulých dnech byla spuštěna zcela nová webová prezentace zaměřená na komplexní turistické informace o městě Opava. Součástí budou přirozeně multimédia a propagace partnerských portálů MSK a destinačních managementů. Jedná se o moderní webové stránky, které jsou součástí webu města. Najdete je na adrese „Jako první byla v průběhu září spuštěna česká verze, následovat budou jazykové mutace, které zpřístupní informace o našem městě i zahraničním návštěvníkům, kterých rok od roku přibývá“ uvedl šéfeditor webových stránek města Roman Konečný s tím, že na těchto stránkách najdete informace o městě, jeho historii, památkách, dopravě ve městě, ale i třeba tipech, jak trávit volný čas, kde se ubytovat, najíst se či si zasportovat.

Na obě aktivity poskytuje MSK v rámci projektu dotaci ve výši 45.300,00 Kč, což představuje 80% z celkových uznatelných nákladů.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí