Nový portrét zdobí galerii purkmistrů

Upraveno: 23.02.2020

Od čtvrtku 19. listopadu zdobí kancelář hlavy města, primátora Martina Vítečka, nový portrét. Na stěnu totiž přibyl obraz jeho předchůdce Zdeňka Jiráska, který doplnil sbírku takzvané galerie purkmistrů. Zdeněk Jirásek, který město vedl v letech 2010 až 2014, se tak do své bývalé kanceláře vrátil, i když jen na plátně, natrvalo.

Obraz zhotovila akademická malířka a restaurátorka Blanka Valchářová, která se v roce 1967 narodila v Novém Jičíně. Mládí prožila v Opavě, a nyní žije a pracuje převážně v Praze. Ve své tvorbě se zaměřuje právě na portréty. Je mimo jiné nositelkou prestižní ceny Josefa Hlávky.

Nejenže mistrně ovládá malířské řemeslo, ale dovede skvěle vystihnout i výraz portrétované osobnosti,“ uvedl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis a dodal: „Dá se říci, že je již dvorní malířkou novodobé části galérie purkmistrů. V minulosti byla vybrána jak pro zhotovení portrétu bývalého předsedy Národního výboru Vladimíra Mařádka, tak pro umělecké ztvárnění seznamu bývalých předsedů Národního výboru.  V neposlední řadě je i autorkou podobizen všech polistopadových primátorů, tedy Jiřího Staňka, Jana Mrázka a Zbyňka Stanjury. Hojně vystavuje u nás i v zahraničí a její práce jsou velmi ceněny. Co se Opavy týče, velkým dílem se podílela také na restaurování barokních fresek v kostele svatého Václava“.  

Kromě již zmíněných osobností zdobí galerii v kanceláři primátora podobizny dvanácti purkmistrů počínaje Johannem Josefem Schösslerem po iniciátora vzniku galerie Emila Rochowanského zhotovené malířem Rudolfem Templerem. Koncepci Templerových obrazů sledoval i navazující portrét purkmistra Walthera Kudlicha autora Adolfa Zdrazily. Poslední z vyobrazených purkmistrů Ernst Franz je již zachycen o poznání současnější a to malířem Helmutem Hermannem Krommerem.

Musím říct, že toto místo má obrovské genius loci. Je to místo, kde je úřadující primátor neustále pod pečlivým dohledem svých předchůdců, kteří toto město budovali. Pohled na tyto portréty ve mě vždy vzbuzuje silný pocit pokory,“ řekl během svého projevu primátor Martin Víteček. Svému předchůdci pak poděkoval za vše, co pro město udělal nejen jako bývalý primátor, ale i jako představitel Slezské univerzity.

Při této příležitosti se mi vybavilo jedno úsloví z Ezopových bajek - Hic Rhodus, hic salta, které v  přeneseném významu říká Ukaž, co umíš. Přesný překlad však zní - Tady je Rhodos, tady skákej. Skákej ve smyslu vytvářej činnost, tedy pracuj ve prospěch Rhodosu. Tato kancelář pro mě byla čtyři roky malým Rhodosem,“ uvedl svou řeč Zdeněk Jirásek. Poté krátce zhodnotil dobu, kdy město vedl a nezapomněl jmenovitě poděkovat nejen svým tehdejším politickým kolegům, ale i pracovníkům magistrátu. Svůj proslov pak uzavřel: „Současnému i kterémukoliv příštímu vedení přeji, aby jeho skoky byly skoky pro město prospěšné a perspektivní“.

Slavnostního odhalení obrazu se kromě nynějšího a bývalého primátora a dalších představitelů města zúčastnila i řada dalších hostů včetně poslance a rovněž exprimátora Zbyňka Stanjury a autorky portrétu Blanky Valchářové.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí