Nový ředitel Městské policie Opava by měl nastoupit v polovině srpna

Upraveno: 23.02.2020

Zastupitelé dnes pověřili řízením Městské policie Opava Pavla Šuranského.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 9 zájemců, pět jich postoupilo do druhého kola, kde absolvovali psychologické a zátěžové testy a pohovory. Komise poté stanovila pořadí uchazečů.

Ačkoliv komise nakonec nedoporučila žádného kandidáta, rozhodnul jsem se s tím, který uspěl nejlépe, tedy s panem Šuranským, dále jednat. Dospěl jsem k názoru, že je to člověk s dobrou kvalifikací, praxí i zkušenostmi, který je schopen opavskou městskou policii vést.  Proto jsem zastupitelstvu navrhl tohoto kandidáta řízením pověřit,“ uvedl primátor města Martin Víteček.

Pětačtyřicetiletý Pavel Šuranský od roku 2003 působí jako velitel Městské Policie Jeseník. Jako strážník má však praxi již dlouhých třiadvacet let. Před pěti lety ukončil magisterské studium na Policejní akademii České republiky, kde v roce 1999 získal také bakalářský titul.

Jsem připraven řídit městskou policii přísně, odborně a transparentně, samozřejmě ale s vědomím toho, že budu pracovat s lidmi, kteří mají svá pozitiva i negativa,“ uvedl Pavel Šuranský při své řeči na zastupitelstvu.

Do funkce by měl nový šéf strážníků nastoupit 17. srpna.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí