Nový skatepark v Městských sadech začne brzy sloužit veřejnosti

Upraveno: 18.02.2020

V pondělí 30. července byly dokončeny práce na výstavbě nového skateparku v Městských sadech.

„Starý skatepark, který byl na stejném místě vybudován před 6-ti lety, bohužel dosloužil. Byl totiž postaven bez zastřešení a z dřevěné překližky, což bylo opravdu nešťastné. Nicméně je třeba říci, že v té době to bylo jediné možné řešení, protože nyní používaná technolohie tehdy ještě nebyla realizovatelná. V loňském roce byl skatepark ve zcela havarijním stavu a musel být kvůli bezpečnosti zlikvidován,“ uvedl již dříve náměstek primátora Dalibor Halátek.

Stavba byla sice předána investorovi, nicméně skatebordisté si na první projížďku ještě pár dní počkají. Povrch skateparku je totiž vyhotoven z betonové mazaniny. Betonářské práce se dokončovaly teprve o tomto víkendu, proto se skatepark ještě pár dní nesmí používat. Kolem areálu byly tedy rozmístěny zábrany s páskami, které zakazují vstup.

„Dobrovolníci z řad opavských „skejťáků“ se dokonce nabídli, že si vezmou v práci volno, postaví si v blízkosti stany a budou tuto stavbu hlídat, aby po dobu jednoho týdne nikdo nezmařil nepovoleným užíváním dílo, které bude veřejnosti doufejme dlouho sloužit. Rovněž rozmístili tuto informaci a žádost o strpení do příštího týdne na všech sociálních sítích,“ informoval provozně-technický náměstek opavských technických služeb Martin Girášek s tím, že v dané lokalitě zvýší dohled také městští strážníci.

Od pondělí 6. srpna bude moci skatepark, který bude sloužit nejen skateboardistům, ale i bikerům, veřejnost užívat v tzv. zkušebním provozu.

„Doba zrání betonu je 28 dní, teprve poté budou dodavatelskou firmou provedeny dilatační spáry. Následně bude toto dílo považováno za řádně dokončené,“uvedl Girášek.

Stavba byla realizována v měsících červen až červenec tohoto roku, náklady na výstavbu ve výši cca 3 miliony korun byly hrazeny z městského rozpočtu .

„V nejbližší době bude instalováno osvětlení skateparku, aby mohl být veřejností využíván také v podzimních měsících v odpoledních časech, kdy by to jinak světelné podmínky nedovolovaly. Nyní se nacházíme ve fázi stavebního řízení, realizace osvětlení je předpokládána na měsíc záři,“ doplnil na závěr Martin Girášek.