O druhý ročník senior akademie je opět velký zájem

Upraveno: 26.11.2019
Na 50 seniorů a seniorek navštěvuje každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti.

Statutární město Opava otevřelo začátkem února II. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Na 50 seniorů a seniorek navštěvuje každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti. Účastníci budou absolvovat celkem 13 přednášek s následujícími tématy: Systém prevence kriminality v ČR a v Opavě, Šmejdi a jiní podvodníci, Stáří bez nehod, S čím je možné obrátit se na sociálního pracovníka na obci, Kdy se stáváme obětí, Prevence požárů, Sebeobrana, E-bezpečí, Paměťové techniky a psychologie vztahů, První pomoc, Příležitost dělá zloděje, Domácí násilí na seniorech a Život v domově pro seniory, které je letošní novinkou.

Celá akce by ovšem nemohla proběhnout bez spolupracujících organizací, zejména Městské policie Opava a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava, kteří společně zajišťují největší část přednášek, ale také Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava, Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava a Sportovního klubu Policie ČR, oddílu sebeobrany Seitedo.

I letos je součástí akademie také přednáška o tom, jak se bezpečně chovat na internetu, která bude realizována Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v rámci projektu „E-bezpečí“.

Celá senior akademie bude slavnostně ukončena počátkem května, kde všichni účastníci, kteří absolvovali alespoň 11 přednášek, obdrží osvědčení a drobný tematicky zaměřený dárek.

Dagmar Polášková
odbor školství Magistrátu města Opavy