O Opavské interiéry byl velký zájem

Upraveno: 22.02.2020

S velkým zájmem veřejnosti se setkal čtvrteční křest nové obrazové publikace Opavské interiéry. Historici Martin Strakoš a Romana Rosová poutavým způsobem přiblížili několik zajímavých opavských interiérů, např. vzácné schodiště v policejní budově či aktuální stav obchodního domu Breda. Jejich přednášku provázely fotografie Romana Poláška. V knize pak nejdete pět desítek unikátních snímků interiérů od gotiky až po současnost v chronologickém pořadí. „Důvo...dem je fakt, že v Opavě vzhledem k jejímu historickému významu najdeme větší počet význačných staveb středověkého a raně novověkého původu i s dochovanými interiéry nebo jejich torzy,“ přibližuje Martin Strakoš. Kniha zaznamenává téměř všechny typologické druhy staveb – kostely, rodinné domy, továrnu nebo nákupní centrum.
Vydání publikace podpořilo kromě Ministerstva kultury i město Opava. Knihu pokřtil náměstek primátora Dalibor Halátek.