O opavskou zeleň budou pečovat studenti z Brna

Upraveno: 18.02.2020

Vedoucí představitelé města Opavy a Mendlovy univerzity v Brně se dohodli na spolupráci. Studenti Lesnické a dřevařské fakulty budou s městem konkrétně spolupracovat ve sféře výzkumu, vzdělávání a předávání informací z oblasti arboristiky, ochrany krajiny či hospodaření s přírodními zdroji.

„Vysokoškoláci budou v Opavě v rámci praxe pečovat především o mimolesní zeleň, budou tedy provádět např. výsadby a ošetřování dřevin v alejích, výchovné řezy mladých stromů a zapěstování jejich korun, dále budou odstraňovat suché a nevhodné dřeviny či jejich části, oddělovat výmladky u perspektivních stromů a podobně, “vysvětlil podstatu spolupráce náměstek primátora Dalibor Halátek.

Práce budou metodicky řízeny vedoucím praxe, odpovědnost za bezpečnost studentů bude tedy na straně Mendlovy univerzity.

„Studenti budou jezdit pomáhat udržovat opavskou zeleň jednou či 2x ročně, přičemž vždy pro ně ze strany města vyspecifikujeme konkrétní požadované úkoly,“ dodal Halátek s tím, že z rozpočtu odboru životního prostředí magistrátu bude vyčleněno cca 40.000,- Kč na jednu akci podle rozsahu prováděných prací.

Touto formou spolupráce dojde mimo jiné také k úsporám finančních prostředků, které město vynakládá na zajišťování údržby zeleně v rámci výkonů prováděných pracovníky opavských technických služeb.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí