Občané si Prodlouženou Rudnou vzít nenechají

Upraveno: 25.11.2019
V Ostravě se konalo veřejné projednávání dokumentace v rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) na 414metrový úsek stavby Silnice I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava. Občané chtějí, aby se silnice urychleně dostavěla.

Dne 2. listopadu 2017 se od 15.00 hodin uskutečnilo v ostravském městském obvodu Poruba, ve společenském sále (kinosále) střední školy prof. Zdeňka Matějčka, veřejné projednání dokumentace, její doplněné verze a posudku v rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) na 414metrový úsek stavby „Silnice I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava“.

O dostavbu této klíčové dopravní stavby dlouhodobě usilují porubský městský obvod, město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Veřejného projednávání se zúčastnili členové zastupitelstva městského obvodu Poruba, jeho občané, zástupci občanského sdružení „Klimkovice, Václavovice – místo pro život“ a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Své zastoupení měly také dotčené orgány státní správy. Na úvod tohoto veřejného projednávání vystoupili zástupci ostravského odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí České republiky, ostravské správy ŘSD a zástupce posuzovatele. Ti podrobně popsali jaký úsek a jeho technické aspekty, který je předmětem procesu EIA v rámci Prodloužené Rudné. Po tomto úvodu byl prostor pro dotazy a připomínky odborné i laické veřejnosti.

„Dnešní veřejné projednání řeší dopad stavby na životní prostředí. Dovolím si ale říct, že místo dopadu stavby bychom měli posuzovat dopady nestavby. Ty dopady jsou fatální: v první řadě jde o zdraví všech Porubanů, dále o nadměrný hluk, emise a nekonečné kolony. Trpí tím 65 tisíc lidí. Pokud si někdo vzal Porubany jako rukojmí, ať si uvědomí, jak moc to není fér,“ řekl na úvod zahájené diskuse starosta porubského obvodu Petr Mihálik. „Zachraňte Porubu, zachraňte nás a naše děti! Udělejte všechno, co je ve vašich silách,“ vyzval přítomné zástupce institucí.

Převážná většina diskutujících podporovala urychlenou dostavbu této klíčové dopravní stavby a apelovala na zodpovědné státní instituce, aby se problém co nejrychleji vyřešil. Dotazy padaly na to, kdy bude dokončen proces EIA a co se bude dít dál. Přítomní zástupci klimkovického občanského sdružení vyjádřili určité obavy, aby jim zprovoznění Prodloužené Rudné nezkomplikovalo život. Apelovali na to, aby byl na silnici II/467 zakázán vjezd kamiónů nad 12 tun. Umístění dopravních zákazových značek však není předmětem posuzování procesu EIA.

„Debata byla věcná a dotazy také. Lidem, kteří se tohoto jednání aktivně zúčastnili, bych chtěl poděkovat – že dali vědět, jak moc jim současná situace komplikuje život. Překvapilo mě volání po veřejných protestních akcích. Ale i to ukazuje, jak moc lidem obstrukce spolku, který deklaruje, že chce, chránit zájmy obyvatel Ostravy-Poruby ve vztahu ke stavbám dopravní infrastruktury navrhovaným a realizovaným v katastrálním území Poruba, vadí,“ řekl po skončení jednání porubský starosta Mihálik. Rovněž zástupci Sdružení ocenili průběh veřejného projednání.

„Z tohoto projednání si odnáším zejména to, že si lidé v Porubě dokončení Prodloužené Rudné rozhodně vzít nenechají. Cesta k jejímu zprovoznění však lehká nebude. Proces EIA je pouze jedna z věcí, která se musí vyřešit. Dalším problémem je nevypořádané věcné břemeno a stavební povolení. Bude to ještě hodně náročné,“ konstatoval tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

Další dotazy:

Martin Dostál

tajemník Sdružení

tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz