Vyřizování dokladů nenechávejte na konec měsíce

Upraveno: 12.08.2021
Ilustrační obrázek

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a novely zákona o cestovních dokladech a jeho implementaci do veřejné správy vydalo Ministerstvo vnitra informaci o plánované odstávce systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Ta se dotkne i opavského magistrátu, kdy odbor vnitřních věcí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v areálu Krnovská bude od pátku 30. července 2021 do neděle 1. srpna 2021 mimo provoz.

Žádost o vydání občanského průkazu (podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti nového zákona), lze podat nejpozději do 28. července 2021, stejný den lze také ještě převzít již hotový doklad. Ve dnech 29. července až 1. srpna 2021 si může občan požádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jednoho měsíce. 
Ve dnech 30. července a 1. srpna 2021 nebudou občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydávány.

Podobně to bude také s cestovními pasy.

Standardní provoz bude také do 28. července, v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu (podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona). Ve dnech od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nebudou pasy vydávány. 

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA - OP
INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA - PASY

Martin Kůs
tiskové oddělení