Obchodní centrum za Slezankou se stavět nebude

Upraveno: 20.11.2019
Po více než deseti letech byla ukončena smlouva s developerem, který chtěl realizovat stavbu obchodního centra v prostoru za Slezankou. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání v pondělí 19. září.

Počátkem září se zhruba sto padesát občanů sešlo na veřejné debatě s představiteli města o budoucnosti prostoru za Slezankou. Hlavním tématem byla otázka, zda má developerská společnost Crestyl pokračovat v přípravě projektu na vybudování nového obchodního centra nebo zda má město smlouvu s tímto developerem ukončit vzájemnou dohodou. Investor avízoval ochotu svůj záměr nerealizovat za podmínek, že mu město zaplatí 28,5 milionů korun jako vyrovnání za výdaje, které za deset let na přípravě projektu vynaložil. Uvedená částka se skládá z úhrady příspěvku na zajištění demolice budovy ministerstva zemědělství ve výši 4, 5 milionů, úhrady zaplaceného nájemného za pozemky ve výši 1,385 milionů a z ostatních nákladů ve výši 22,615 milionů Kč.  

Valná většina občanů přítomných na veřejném projednání se přitom jednoznačně vyjádřila proti výstavbě obchodního centra. Pro se vyslovilo jen několik jedinců.

Stejná otázka stála o 14 dní později, na zasedání 19. září, také před zastupiteli. Ti se hlasováním usnesli, že smlouva s developerem bude definitivně ukončena.

 V následujících týdnech se rozběhne debata, co bude s prostorem za Slezankou dál.

V rámci koalice máme obecnou shodu na tom, že by toto území určitě nemělo být celé zastavěno, že by zde měl být zcela jistě prostor pro zeleň. Nicméně nechceme dělat žádná ukvapená rozhodnutí, tato otázka si určitě zaslouží čas a prostor na projednání, do kterého chceme zapojit architekty i veřejnost,"  řekl na zasedání zastupitelstva primátor Radim Křupala.

Během plánovaných jednání se bude řešit také budoucnost samotné Slezanky. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí