Oblíbenost turistické oblasti Opavské Slezsko stále roste

Upraveno: 03.12.2019
Ilustrační obrázek
V loňském roce se v turistické oblasti Opavské Slezsko ubytovalo o 26,4 % více turistů než v roce předešlém, celkově téměř 85 tisíc hostů. Jedná se o největší nárůst návštěvníků v rámci všech oblastí Moravskoslezského kraje,

Jedním z cílů destinačního managementu je vytvořit z Opavského Slezska turisticky zajímavou a konkurence schopnou oblast, propagovat ji jako harmonický celek a podpořit význam cestovního ruchu. O tom, že se to daří, svědčí ioficiální data návštěvnosti Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ta vychází z počtu návštěvníků, kteří se ubytovali v tzv. hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ).  Z těchto údajů lze dále zjistit například průměrnou délku pobytu, útraty turistů, příjmy veřejných rozpočtů, ale také třeba dopady na zaměstnanost.

V loňském roce se u nás ubytovalo o 26,4 % více turistů než v roce předešlém, celkově to bylo 84 329 hostů. Zaznamenali jsme největší nárůst návštěvníků v rámci všech oblastí Moravskoslezského kraje,“ říká s radostí předseda turistické oblasti Opavské Slezsko a zároveň primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil.

Turistická návštěvnost každoročně narůstá. K dispozici jsou vždy data za daný uzavřený rok. Od roku 2012, kdy její měření začalo, se k roku 2018 zvedla o 55,4 %. „Plánovaný růst v tomto období byl přitom 18 %, jedná se tedy o výrazné překročení stanoveného cíle,“ dodává ředitel turistické oblasti Opavské Slezsko Jan Černý.

Délka pobytu hostů se ustálila, během dovolené v Opavském Slezsku ale rapidně roste výše jejich průměrné útraty. To má samozřejmě pozitivní dopad na příjmy veřejných rozpočtů a zaměstnanost v celém kraji. 

Útraty ubytovaných skokově vzrostly

Porovnáme- li roky 2017 a 2018, pak meziročně vzrostly útraty ubytovaných hostů v HUZ z 94 milionů na 120 milionů. To přispívá k podpoře malých a středních podnikatelů a napomáhá regionálnímu rozvoji. Pokud by se k návštěvníkům ubytovaným v HUZ připočetli jednodenní turisty a ubytovaní v menších penzionech, hotelích, u přátel či rodiny (tzv. individuální ubytovací zařízení - IUZ), které ČSÚ neeviduje, dostaneme se na mnohonásobně vyšší návštěvnost a také útraty. “Nové a vcelku přesné metody analýzy návštěvnosti přináší měření pomocí geolokačních signalizačních dat mobilních operátorů. Analýzy dokazují, že IUZ a jednodenní turisté přispívají k celkové návštěvnosti opravdu velkou měrou. Za rok 2018 platí pro Opavské Slezsko tyto celkové počty: 629 034 ubytovaných turistů (HUZ i IUZ) a 1 236 536 jednodenních výletníků. Tato čísla jsou opravdu fantastická,” vypočítává Jan Černý.

Lákají tradiční cíle i nové akce

Opavské Slezsko nabízí nepřeberné množství památek a dalších atraktivních turistických cílů. Návštěvníci se sem za těmito krásami vracejí, jiní se sem vydávají poprvé na základě kladných referencí. V roce 2013 zavítalo do sledovaných zámků, muzeí, galerií a vojenských pevností 209 706 návštěvníků, v roce 2018 už to bylo 240 222. Největším lákadlem je již tradičně zámek Hradec nad Moravicí, který si vloni prohlédlo téměř 43 000 návštěvníků.  Druhé místo drží Arboretum Nový Dvůr (35 389), třetí pak Obecní dům v Opavě (34 474).  Atraktivní jsou také stále kvalitnější festivaly i další akce, kterých přibývá. Nárůst návštěvnosti i přenocování se týká jak rezidentních, tak nerezidentních turistů. Mezi nejčastějšími nerezidenty jsou turisté ze Slovenska, Polska a Německa, v menší míře pak Italové, Rakušané a obyvatelé Spojeného království.

Vyšší zaměstnanost v cestovním ruchu

Čím více jsou ubytovaní hosté ochotni utratit, tím více přibývá pracovních příležitostí v cestovním ruchu a v odvětvích s ním souvisejících. Od roku 2012 do roku 2018 vzrostl počet pracovních úvazků o 114.  

Destinační management se svými partnery pilně pracuje na rozšíření povědomí o Oblasti Opavského Slezska. Stále vznikají nové produkty, které můžeme nabídnout, jako velmi přínosná se ukázala také například propagace formou turistických novin,“ uzavírá Jan Černý.