Obraz z magistrátu poputuje do Olomouce

Upraveno: 19.11.2019
Dílo malíře Františka Čermáka, které je již desátým rokem dominantou pracovny opavského primátora, bude zdobit Arcibiskupský palác. Poté bude vystaven ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Dílo malíře Františka Čermáka, které je již desátým rokem dominantou pracovny opavského primátora, bude zdobit Arcibiskupský palác.

Zástupci olomouckého arcibiskupství požádali město Opavu o zapůjčení obrazu, který byl doposud umístěn v kanceláři opavského primátora. Jedná se o obraz „Předání vlády rakouským císařem Ferdinandem I. svému synovci Františku Josefu I. dne 2. 12. 1848 v Olomouci”. Stane se součástí výstavy, které Arcibiskupství olomoucké pořádá v letošním roce v Arcibiskupském paláci u příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I., a to od konce března do konce října.

Po ukončení této expozice bude obraz zapůjčen Vlastivědnému muzeu v Olomouci, které bude hned vzápětí navazovat další výstavou. Ta potrvá do února roku 2017. Poté se obraz vrátí k nám do Opavy,“ uvedla vedoucí odboru kancelář primátora Jana Foltysová.

Olejomalba o rozměrech 186 x 300 cm z roku 1876 je prací českého malíře Františka Čermáka. Autor, který štětcem zachycoval především výjevy z naší historie, působil mimo jiné jako profesor na pražské Akademii a v letech 1881-1882 byl jejím rektorem.

Obraz připomíná období, kdy Opava byla hlavním městem rakouského Slezska. Je  výjimečný  nejen svými  rozměry , ale především tím, že zachycuje  jednu z klíčových událostí dějin rakouské monarchie, která se odehrála mimo Vídeň.Věrně zpodobňuje  skutečně reálné postavy včetně interiéru Arcibiskupského paláce v Olomouci. Daný historický okamžik  je ztvárněn pouze v několika  málo uměleckých dílech,“ uvedl tajemník magistrátu Tomáš Elis.

Na plátně horizontálního formátu je zobrazena skupina postav v reprezentativních postojích a tomu odpovídajícím oblečení. František Josef I. na něm klečí před císařem Ferdinandem I., který byl korunován za českého krále Ferdinanda V., sedícím na honosném křesle. Vedle něj sedí na křeslech manželka Ferdinanda I. Marie Anna Sardinsko – Piemontská, matka Františka Josefa I. Žofie Bavorská, otec František Karel a další rodina. Všechny postavy jsou umístěny na stupínku, zakrytém orientálním kobercem. Po stranách mimo stupínek stojí vedle stolu s kalamářem a brkem a s listinou v pravé ruce kancléř Felix Schwarzenberg, nejvyšší vojevůdci generál Windischgrätz a bán Jelačič, a další význační představitelé císařství.

Obraz byl městu nabídnut v roce 2006 poté, co byl nalezen na půdě rodinného domu v jedné z obcí na Opavsku a řešilo se dědické řízení. Dostali jsme tehdy tuto nabídku s velmi omezenou dobou pro rozhodnutí. Majitelé měli v úmyslu toto plátno s ohledem na téma, které zobrazuje, nabídnout přímo Vídenské aukční síni,“ vrátil se k minulosti obrazu Tomáš Elis. Tehdejší zástupci města nabídku vnímali jako  mimořádnou příležitost vyzdobit tímto cenným artefaktem některou z městských budov. Tím současně  upřednostnili zachování obrazu na území České republiky. “Obraz byl zakoupen za 550 tisíc korun. Jeho hodnota  je ale nyní, po deseti letech, nesporně vyšší, a to i díky pečlivé restaurátorské práci Blanky Valchářové, “ doplnil tajemník.

Obraz, který je samozřejmě pojištěný, poputuje do Olomouce na sklonku března. "Stěna v mé kanceláři určitě nezůstane prázdná. Chystáme se oslovit některé z muzeí či jiných institucí, zda by nám na dobu určitou nějaký vhodný obraz nezapůjčily. Pokud se to nepovede, budeme hledat další možnosti, jak mou pracovnu ozdobit dílem, které by důstojně doplňovalo sbírku zde vystavených obrazů,“ uzavřel primátor Opavy Radim Křupala.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí