Obyvatelé Opavy šetří životní prostředí

Upraveno: 16.02.2020

Opavané mají niž několik let možnost třídit vysloužilé spotřebiče, mimo jiné televize a monitory. Sběr a recyklaci tříděných elektrozařízení v Opavě zajišťuje nezisková společnost ASEKOL.

„Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že obyvatelé Opavy loni vytřídili 3 262 televizí a 1 835 monitorů. Tím se uspořlio 759 kWh elektřiny, 15 024 litrů ropy, 3 819 284 litrů vody a 34 291 tun primárních surovin. Navíc se snížila emise skleníkových plynů a to o 203 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných odpadů o 772 tun“, popsal konkrétní úspory s dopadem na životní prostředí náměstek primátora Dalibor Halátek.

Zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí jednoznačně přínosný. Např. recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování.

Přestože studie společnosti ASEKOL byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí