Od 1. června došlo k prodloužení úředních hodin pro vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů

Upraveno: 17.02.2020

Tisková zpráva - 15. 5. 2012

Oddělení magistrátu na Krnovské ulici, kde se vyřizují občanské průkazy a pasy, je v posledních dvou měsících doslova v obležení. Tvoří se zde obrovské řady žadatelů o nový elektronický občanský průkaz či cestovní pas, který navíc musí mít od konce června také všechny děti cestující do zahraničí.

„Nový zákon vstoupil v platnost v lednu, vše bylo organizováno velmi narychlo. Žádosti o doklady se nyní vyplňují přímo na místě, lidé se také přímo na místě fotografují. Především tyto dvě změny celý systém velmi zpomalují,“ vysvětluje vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Sordyl a dodává: „Ministerstvo vnitra nám neposkytlo potřebnou techniku pro zachování původního počtu obslužných míst, který se tak o dvě snížil. Celý proces přijetí žádosti se přitom až pětkrát prodloužil. Dříve navíc určitou část klientů řešily matriční úřady, dnes už všichni spadají pod nás.“

Na neúnosnou situaci, která je obdobná i v řadě dalších měst, upozornil primátor Opavy Zdeněk Jirásek přímo ministra vnitra Jana Kubiceho. Prostřednictvím otevřeného dopisu ho mimo jiné žádal o finanční prostředky na zřízení dalších míst pro zpracovávání žádostí či jiná opatření.

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu Ondřej Veselský v dopise odpověděl následovně: „Prioritou při zavádění nových typů občanských průkazů bylo v termínu zajistit funkčnost systému. V současné době je prováděna analýza využití fotokabin za první čtvrtletí tohoto roku u všech obecních úřadů s rozšířenou působností. Na základě výsledků této analýzy budou zapůjčena mobilní pracoviště z rezervy Ministerstva vnitra. Vzhledem k limitovanému počtu těchto zařízení budou přidělena pouze těm úřadům, kde by bylo ohroženo vydávání dokladů. Pokud by došlo k navýšení rozpočtu Ministerstva vnitra, bude zařízení úřadům poskytováno podle výsledků této analýzy. Bohužel Vám nemohu v současné době nabídnout uspokojivější řešení.“

Výsledky analýzy byly úřadům prezentovány 22. května. Opava však bohužel nebyla mezi 17 městy, které ministerstvo vyhodnotilo jako nejrizikovější. Ani jednu mobilní fotokabinu tedy nezíská. „ Rada města proto rozhodla o zakoupení dvou nových fotokabin na své náklady, navíc byl na danou agendu přijat jeden nový stálý pracovník a dva pracovníci na dobu určitou, tedy do doby, dokud se situace neuklidní,“ uvedl tajemník magistrátu Tomáš Elis a dodal, že opavský magistrát všechna tato opatření stojí nemalé finanční částky. Úřad již investoval téměř 700 tisíc korun do stavebních úprav, které byly nutné k provozu daného oddělení. Celý jeho chod byl uzpůsoben pro dosažení co nejvyšší možné efektivity práce. Od konce května byly navíc rozšířeny úřední hodiny." Každý úřední den budeme mít pouze pro příjem a vydávání pasů a občanských průkazů otevřeno již od 7 hodin ráno, navíc budou zrušeny polední pauzy. Týdně tak dojde k navýšení celkem o 8 hodin," uvedl Petr Sordyl s tím, že úřední hodiny, které přibyly, jsou skutečně určeny čistě jen pro vyřizování dokladů, nikoliv např. pro evidenci obyvatel, kterou toto oddělení také spravuje."

V jediný neúřední den, v úterý, vyjíždějí pracovnice vyřizovat žádosti do domovů důchodců, věznic, LDN, psychiatrické léčebny, navíc se také zpracovává další administrativa spojená například s výdejem dokladů.

Od června začne fungovat také dětský koutek, kde se děti budou moci zabavit, než rodiče přijdou na řadu. Maminky si zde případně mohou přebalit nebo i nakrmit miminka.

Objednávkový systém, na který se někteří občané dotazují, se momentálně řeší. Jedná se o technicky i finančně náročný krok, jehož zavedení vyžaduje delší časové období. „Do budoucna se to řešit určitě bude. Nicméně v dané situaci by tento systém stejně, bohužel, výrazně nepomohl. Nedá se totiž odhadnout, jakou dobu jednotliví občané vyřizováním stráví. Někdo je hotov za 10 minut, zejména u malých dětí a starších občanů se ale doba hodně prodlužuje. Malé děti neposedí, neumí se dívat do fotoaparátu a často tak pouze pořízení fotografie trvá i půl hodiny,“ vysvětluje Petr Sordyl důvody, proč není možné pozývat občany na tzv. časový termín.

Zkušenosti z jiných měst mu dávají za pravdu. I tam, kde je objednávkový systém, je situace naprosto stejná. Klienti čekají i několik hodin, navíc jsou rozhořčeni, že nejsou termíny z výše uvedených důvodů dodržovány.

„Jsme si vědomi toho, že i přes veškerou snahu magistrátu a zavedená opatření nebude situace ideální. Nicméně děláme skutečně maximum pro to, aby občané nebyli vystaveni dlouhým frontám a čekací době. Věříme, že se daný stav časem uklidní a úřad bude moci opět poskytovat občanům bezproblémové služby v co nejkratším čase,“ doufá tajemník magistrátu Tomáš Elis.

Vedení města stále vyvíjí tlak na kompetentní orgány.„ Žádáme, aby došlo ke snížení nákladů města souvisejících s touto agendou, kterou stát přenesl na obecní úřady. Proto jsem dalším dopisem apeloval na ministerstvo vnitra,“ uzavřel primátor Zdeněk Jirásek.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí