Od 14. prosince se mohou hlásit uchazeči o granty z oblasti kultury a sportu

Upraveno: 27.02.2020

Opavští zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili grantové okruhy pro rok 2012. V oblasti kultury jsou vyhlášeny čtyři okruhy, v rámci nichž lze získat finanční podporu, a to :

1/ Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže.
2/ Podpora kulturních akcí ve městě.
3/ Ediční činnost.
4/ Reprezentace města.

 

V oblasti sportu je možné zažádat o finance jednak na podporu konkrétních akcí nebo také na pravidelnou sportovní činnost. Právě pro posledně jmenovanou oblast byl navíc nově vytvořen poukázkový systém, který by měl zajistit, že granty budou rozděleny skutečně mezi všechny uchazeče.

„V tomto programu bude podporována soustavná činnost dětí a mládeže od 6 do 19 let včetně. Poukázkový systém by měl zabránit tomu, aby granty nebyly, tak jako tomu bylo v minulosti, výsadou jen pro velké instituce, ale aby na ně mohly dosáhnout i malé organizace, “ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Žádosti o granty je třeba odevzdat do pondělí 16. ledna. Výjimkou je právě okruh Pravidelná sportovní činnost, kde je možné zasílat přihlášky až do středy 15.února.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí