Od 8. do 12. dubna proběhne jarní úklid

Upraveno: 03.12.2019
Ilustrační obrázek
Letošní jarní úklid se v Opavě uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna. Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin. V článku najdete harmonogram rozmístění kontejnerů po jednotlivých ulicích.

Letošní jarní úklid se v Opavě uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna. Do přistavených kontejnerů na vybraných místech dle harmonogramu uvedeného v tabulce můžete ukládat odpad ze svých zahrádek (suché listí, trávu, větve, plevel, zeminu) či prostranství kolem domu. Ty budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin.

Objemný, stavební a také nebezpečný odpad do těchto kontejnerů nepatří. Ten můžete odevzdat na třech sběrných místech, a to na ulici Hálkova v Kateřinkách, Bílovecká v Kylešovicích nebo Přemyslovců v Jaktaři. Sběrné dvory mají provozní dobu od pondělí do pátku v době od 11 do 17.30 hodin, v sobotu funguje Hálkova a Bílovecká od 8 do 11 hodin, na ulici Přemyslovců je pak otevřeno od 11 do 14 hodin.

„V lokalitách, kde byl zaveden pravidelný svoz bioodpadu, došlo ke snížení počtu přistavovaných velkoobjemových kontejnerů,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková a dodala, že bionádoby je stále možno si vyzvednout v technických službách na Těšínské ulici kdykoliv v pracovních dnech mezi 6. a 14. hodinou, popřípadě po předchozí domluvě na telefonu: 553 759 124. Podmínkou je však předchozí podání žádosti na odboru životního prostředí, a to buď telefonicky na číslech 553 756 872, 874, 875, písemně nebo lze využít webový formulář. Jedná o systém, který má návaznost na svoz směsného komunálního odpadu, tzn., že pro jednu nemovitost, kde bydlí 1 až 4 osoby, je přiřazena 1 nádoba a s větším počtem bydlících osob se jejich počet úměrně tomu navyšuje. Není tudíž vázán na počet bytů, rodin a podobně.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

8.4. Jateční –
dvůr u domu č. 8
Slámova –
u opěrné zdi
Englišova
– u prodejny potravin
9.4. Stará
silnice č. 52
nám.
Svaté Trojice – zelený pás

Rolnická – konečná stanice autobusu, zelená plocha

10.4. Fügnerova
– zelený pás podél vozovky naproti domu č. 21
Válečkova
– křižovatka s ulicí U Lučního mlýna, zelená plocha

Zahradní – zelená plocha v parčíku naproti domu Tyršova č. 51–53

11.4. Boženy
Němcové – zelená plocha u kontejnerového stání
Gudrichova
– zelená plocha u Sběrny surovin

U Hřiště – zelená plocha u školy

12.4. Bílovecká
– plocha před SÚS MSK
U
Hřbitova – plocha za hřbitovní zdí