Od podzimu bude na bezpečnost Opavanů dohlížet 15 kamer

Upraveno: 19.02.2020

Městský kamerový dohledový systém je v Opavě využíván již od roku 2001. V současnosti je v provozu 11 kamerových bodů. Poslední kamerový bod byl pořízen ke konci roku 2012 a to na ul. Stará silnice v Opavě. Monitorovací systém je napojen na operační středisko Městské policie Opava a dále na Obvodní oddělení Policie České republiky v Opavě. Aktuální rozmístění kamer najdete na www.mp-opava.cz.

Městská policie ve spolupráci s manažerkou prevence kriminality Statutárního města Opavy zpracovali a podali projekt na rozšíření stávajícího městského kamerového systému o další čtyři kamerové body, které budou rovněž ovládány ze služebny MP Opava proškolenými strážníky. Jeden nově vzniklý kamerový bod by měl mapovat dvě sportovní hřiště v Kylešovicích. Další bude monitorovat fotbalovou tribunu a budovu Parkhotelu v Městských sadech. Umístění třetí kamery je naplánováno tak, aby měla výhled na východní nádraží v Jánské ulici a čtvrtá na městský hřbitov v ulici Otická. Ta bude nejen přispívat k zajištění veřejného pořádku, k ochraně majetku města, k prevenci kriminality a předcházení páchání trestné činnosti, stejně jako tomu je u všech ostatních, ale navíc bude využívána k dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

„Povinností obsluhy městského kamerového systému je zejména dodržování zákona o ochraně osobních údajů a tím nepřipustit, aby některá z kamer monitorovala obytné prostory, vnitřní prostory provozoven nebo nadměrně zasahovala do soukromí občanů“ dodal ředitel městské policie Milan Kokoř.

Služba kriminální policie ČR na základě vyhodnocení záznamů z městského kamerového dohledového systému opakovaně odhalila a zadržela pachatele trestné činnosti, včetně závažných trestných činů. O účinnosti a prospěšnosti kamerového systému je přesvědčen i náměstek primátora Daniel Žídek, který další rozšiřování plně podporuje. „Žádali jsme ministerstvo vnitra o dotaci ve výši 350 tisíc stím, že dalších 350 tisíc by přispělo město,“ okomentoval finanční zajištění projektu náměstek Žídek.

Petra Stonišová Tisková mluvčí MPOL Opava

 

Publikováno dne 7.2.2013