Od příštího roku se navýší poplatek za komunální odpad

Upraveno: 22.02.2020

Zastupitelé města Opavy rozhodli na svém prosincovém jednání o navýšení poplatku za komunální odpad a to z původních 396 na 495 korun na jednoho obyvatele za rok.

 „Musíme se chovat jako efektivní hospodáři a jsme proto nuceni přistupovat i k těm nepopulárním krokům, jako je zvýšení poplatků za svoz odpadů. Opava svoz komunálního odpadu dlouhodobě dotovala, přestože bojovala s dluhy. Okolní města mají částku za odvoz odpadu buď stejnou, jako máme my nyní po navýšení nebo ještě vyšší,“ vysvětlil primátor Martin Víteček.

Například v sousedním Hlučíne platí občané 500 korun stejně jako v Bruntále či Karviné, v Krnově a Vítkově pak 540 korun, V Kravařích nově 550 korun, v Novém Jičíně a Havířově 552 korun, v Ostravě 498 korun.

Poplatek i přes jeho navýšení stále nepokryje skutečné náklady na celý systém nakládání s komunálním odpadem, které v Opavě vychází na 859 korun na jednoho obyvatele na rok. Město na tento systém stále výrazně přispívá z jiných zdrojů,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek s tím, že město do budoucna chystá zavedení systému, který by finančně zvýhodňoval ty, kteří odpad poctivě třídí.

Navýšení poplatku o 99 korun přinese do rozpočtu města ročně navíc asi pět milionů. Sazba 396 korun se v Opavě nezvyšovala poslední tři roky. Zákon o místních poplatcích ji přitom umožňuje od roku 2013 zvýšit až na 1000 Kč/osobu a rok.

Nejvýznamnější nákladovou položkou, celých 62%, tvoří náklady na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. Je to složka odpadu, která bez možnosti dalšího využití končí na skládce komunálního odpadu. Naproti tomu náklady na provoz sběrných míst a náklady na zajištění mobilního sběru tvoří pouze zbývajících 38% a navíc jsou to prostředky efektivně vynaložené na zajištění separovaného sběru komunálního odpadu roztříděného na jednotlivé komodity. Ty lze dále využívat a  jsou tedy zdrojem příjmu. Kromě toho mohou tuto nákladovou položku občané poměrně efektivně ovlivnit intenzivnějším využíváním objemu modrých (papír a nápojový karton) a žlutých (plasty a nápojové plechovky) kontejnerů, mohou zmenšovat objem odpadů PETlahví a nápojového kartonu jejich sešlápnutím a v případě kartonových krabic jejich složením. Neefektivním naplněním kontejnerů totiž vznikají další zbytečné nároky na častější svoz, kontejněry bývají přeplněné. Někteří občané pak odkládají svůj odpad v blízkosti kontejnerů nebo vyhazují využitelné odpady do směsného odpadu, čímž opět vznikají zbytečné výdaje města.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Náklady na zajištění systému nakládání s KO pro potřebu výpočtu sazby místního poplatku v roce 2010 až 2015

Druh nákladů na zajištění systému nakládání s KO

2011

2012

2013

2014

2015

Provoz sběrných míst

9.373.960,00

9.500.312,00

9.643.635,00

8.463.084,00

8.820.287,00

Zajištění mobilního separovaného sběru

12.094.324,00

12.742.368,00

12.279.561,00

12.051.097,00

10.543.270,00

Svoz netříděného KO

29.201.902,00

29.689.499,00

30.194.493,00

31.281.316,00

31.002.679,00

Náklady celkem

50.670.186,00

51.932.179,00

52.117.689,00

51.795.497,00

50.366.236,00

Sazba místního poplatku vypočítaná

850,00

878,00

884,00

879,00

859,00

Sazba místního poplatku schválená v OZV

200,00

396,00

396,00

396,00

495,00