Okolí koupaliště v Kylešovicích bude hezčí i díky Opavii

Upraveno: 19.02.2020

Koupaliště v Kylešovicích, které dnes již dávno ztratilo svou původní podobu, řadu let pouze pustlo. Od konce padesátých let minulého století se o něj v podstatě nikdo nestaral a z někdejšího areálu tak zbylo pramálo.

Na základě podnětů občanů jsme se rozhodli toto místo alespoň částečně kultivovat,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy Marie Vavrečková a dodala: „Již v září loňského roku zde pracovníci společnosti Technické služby Opava zredukovali keřový porost tak, aby byla lokalita veřejnosti lépe přístupná.“

Při mapování území a přípravě této akce bylo zjištěno, že kromě keřů se zde vyskytují také suché nebo velmi poškozené stromy, celkem 15 jich bude na náklady města odstraněno ještě během tohoto zimního období.

Aby měly provedené jednorázové úpravy trvalý efekt, je nutné v tomto území pravidelně 2x ročně zajišťovat údržbu. Ta spočívá v kosení travnatých porostů, odstraňování náletů a sběru odpadů,“ vysvětlila Vavrečková.

Předpokládané náklady na údržbu byly vyčísleny na cca 52 tisíc korun. První náměstkyně primátora Pavla Brady proto oslovila firmu Opavia − LU, s.r.o, která již dříve projevila zájem o sponzorování ekologických projektů.

Zástupci Opavie přislíbili městu dar ve výši 50 tisíc korun, čehož si velice vážíme. Dvakrát ročně tak okolí koupaliště projde údržbou, což doufáme, alespoň částečně návštěvníkům zpříjemní pobyt v této lokalitě,“ uvedla Brady.

K úpravám dojde za příznivých klimatických podmínek, tedy na přelomu března a dubna. Další údržby se okolí vodní plochy dočká na podzim.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 20.2.2013