Okolí Ptačího vrchu ožije Dnem stromů

Upraveno: 20.11.2019
Den stromů je celosvětovým svátkem, který se slaví už od poloviny 19. století. U nás se objevil poprvé v roce 1906. V Opavě proběhnou hlavní oslavy v neděli 16. října. Doprovodné akce však startují již 1. října a budou probíhat po celý měsíc.

Den stromů je celosvětovým svátkem, který se slaví už od poloviny 19. století. U nás se objevil poprvé v roce 1906. Pro Českou republiku je stanoven na 20. říjen. V tento den by si měli lidé připomenout, jak důležité jsou pro naši planetu i nás samotné lesy a stromy. V Opavě proběhne již šestý ročník oslav Dne stromů. „Jak už jsou návštěvníci zvyklí, mohou se kromě velké oslavy v parku, která letos připadá na neděli 16. října, těšit i na řadu doprovodných akcí,“ uvedla koordinátorka EVVO Petra Veličková.

Také letos během Týdne důstojné práce od 1. do 8. října zavítá do parků po celé České republice výstava na stromech spolku NaZemi. „Výstava se vždy zabývá odpovědnou spotřebou. V loňském roce přišla s tématem káva a letos bude o botách. Výstava nese název Poznej své boty a seznámí nás s pracovními podmínkami v koželužnách a při výrobě bot v Bangladéši,“ popsala Veličková s tím, že výstava bude umístěna v aleji u Obecního domu.

Následovat budou dvě oblíbené exkurze – houbařská a dendrologická. „V neděli 9. října se vydáme hledat houby do okolí Stěbořického rybníka v doprovodu Víta Balnera, zkušeného mykologa, kterého mohou návštěvníci znát také z houbařské poradny při oslavách Dne stromů,“ pokračuje ve výčtu pozvánek koordinátorka. Ve středu 12. října se zájemci mohou projít se zkušeným dendrologem Miroslavem Frankem po sadech Svobody a seznámit se s tamějšími stromy, co je na nich zajímavého, jaká je jejich historie a mnoho dalšího.

Pokud máte rádi filmy, můžete přijít do prostor spolku ZaOpavu v Matičním domě ve čtvrtek 13. října od 18 hodin na podvečerní projekci dokumentárních filmů o krajině, lidech, stromech, architektuře a venkovu. „Stejný spolek uspořádá v sobotu 15. října pro zájemce i řemeslný workshop zaměřený na zpracování dřeva a zároveň i kouzlení s květinami v Alžbětině zahradě na Rybím trhu,“ upřesnila Petra Veličková.  

Stěžejní událostí bude nedělní odpoledne 16. října, kdy park kolem Ptačího vrchu od 13 hodiny obsadí stanoviště spousty opavských škol, ale také včelaři, zahrádkáři, lesníci, houbaři, řezbáři, stromolezci a další, kteří se s návštěvníky budou chtít podělit o spoustu zajímavých informací zábavnou a hravou formou. „Těšit se můžete na kreativní dílničky, ochutnávky plodů stromů, tvoření ze dřeva a mnoho dalšího. Děti se budou moci vyhopsat ve skákacím hradu ve tvaru varné konvice. Novinkou letošního ročníku bude ukázka historických řetězových pil, ale i podomácku vyrobených pil, například z mopedu,“ uvedla Veličková a jedním dechem dodala, že v případě deště se celá akce uskuteční v neděli 23. října.

Den stromů pak pokračuje přednáškou vedoucí oddělení zpracování a správy dat v České informační agentuře životního prostředí Jaroslavy Cikánkové, která bude na téma Strom jako symbol udržitelného rozvoje města. V Obecním domě začne ve 14 hodin ve čtvrtek 20. října.

Ruku v ruce s akcí se koná také výsadba mladých stromů do krajiny. „V sobotu 22. října od 10 hodin v Malých Hošticích vysadíme ve spolupráci se spolkem Arnika a městskou částí Malé Hoštice lipové stromořadí k soutoku Moravice s Opavou,“ poznamenala koordinátorka Veličková. Ve znamení výsadeb bude také začátek listopadu. Sadit se bude více než stovka dřevin na Kolofíkově nábřeží v Opavě. „Na pátek 4. listopadu plánujeme s neziskovou organizací Sázíme stromy výsadbu pro žáky škol a hned následující den vysadíme stromy za účasti veřejnosti,“ uvedla na závěr.

 

Park se promění v galerii

Jírovcová (kaštanová) alej u Obecního domu v Sadech Svobody se v prvním říjnovém týdnu připojí k desítkám českých parků, které budou hostit Výstavu na stromech s podtitulem Poznej své boty. Na 15 plakátech s fotografiemi od mezinárodně oceňovaného bangladéšského fotografa GMB Akashe se dozvíte, co vše se skrývá za zpracováním kůže pro náš trh či výrobou bot. Snímky vznikly exkluzivně pro českou nevládní organizaci NaZemi, která výstavu koordinuje. Akce se koná od 1. do 8. října během Týdne důstojné práce.

„Po zhlédnutí výstavy návštěvníci získají představu o pracovních podmínkách dělníků a dělnic, kteří
v Bangladéši na předměstí Dháky zpracovávají kůži a vyrábí z ní boty,“
 uvedla Gabriela Štěpánková z organizace NaZemiVýstava veřejnost rovněž upozorňuje na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, a co můžeme změnit my jako spotřebitelé nebo firmy. Pokud na výstavu zavítají skupiny školáků či například skautské oddíly, mohou si předem stáhnout od organizace NaZemi metodiku, pomocí níž se o tématu interaktivní formou dozví více.

 „V roce 2014 bylo na celém světě vyrobeno více než 24 miliard párů bot. Celkem 88 % světové produkce přitom pochází z Asie. Pro obuvnický průmysl jsou typické extrémně nízké mzdy a dlouhé nucené přesčasy, jakož i dětská práce. Dělníci a dělnice pracují v nebezpečných pracovních podmínkách. Hrozí jim vyšší riziko rakoviny, mají dýchací potíže a trpí onemocněními kůže, častá jsou i zranění,“ uvedl Petr Mareš, který v NaZemi vede kampaň „Obuj se do toho“ (www.obujsedotoho.cz) za lepší pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu.

Výstava na stromech se koná již druhým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Loňský ročník se věnoval podmínkám pěstitelů kávy v Guatemale a Mexiku. Příští rok mají pořadatelé z NaZemi v plánu zaměřit výstavu na pracovní podmínky pěstitelů banánů z Panamy a Kostariky.

Seznam míst a více informací o akci najdete na www.vystavanastromech.cz či na facebooku.

Kontakty:

Petra Veličková – opavská organizátorka Výstavy na stromech, odbor školství, magistrát města Opavy, petra.velickova@opava-city.cz, 731 144 947

Gabriela Štěpánková – koordinátorka Výstavy na stromech, NaZemi, gabriela.stepankova@nazemi.cz, tel.: +420 776 226 691

Doplňující informace:

Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy, jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd.

Odpovědnost firem

V roce 2011 byly schváleny Obecné zásady OSN pro oblast byznysu a lidských práv a očekává se jejich implementace na národní úrovni většiny členských zemí. Podle těchto zásad jsou firmy odpovědné za pracovní podmínky v rámci celého dodavatelského řetězce, přestože většinu dodavatelských továren již nevlastní. Firmy by se měly k vlastní odpovědnosti postavit čelem. Jedním z prvních kroků ke skutečné odpovědnosti je transparentnost dodavatelského řetězce. Spotřebitelé by měli mít možnost zjistit, kde a za jakých podmínek jsou produkty, které nakupují vyráběny. Nedostatek transparentnosti je také v přímém rozporu se zásadami OSN pro ochranu spotřebitele, které potvrzují právo spotřebitelů být informovaní o produktech, jež nakupují.

Role spotřebitelů

Jako spotřebitelé a spotřebitelky můžeme ke změně přispět naším zájmem o pracovní podmínky výroby a požadavkem na etické produkty. Aktivně se lze zapojit do kampaní nevládních organizací, jako je například kampaň za změnu podmínek v obuvnickém průmyslu Change Your Shoes. V ČR ji pod názvem Obuj se do toho realizuje organizace NaZemi (www.nazemi.cz). Kampaň podpořila i herečka Anna Polívková natočením klipu „Prožila šok při nákupu bot“ (facebook.com/obujsedotoho).

O kampani Change Your Shoes (Obuj se do toho)

Change Your Shoes a její česká sesterská kampaň Obuj se do toho jsou iniciativou za etický, udržitelný a transparentní dodavatelský řetězec v obuvnickém průmyslu. Aktivizuje spotřebitele k tomu, aby požadovali lepší pracovní podmínky pro ty, kteří vyrábějí naše kožené i jiné boty. Provádí výzkumy pracovních a environmentálních podmínek v kožedělném a obuvnickém průmyslu a na základě těchto zjištění rozvíjí dialog s občany EU, politiky a obuvnickými značkami. Taktéž spolupracuje s odbory a organizacemi zabývajícími se pracovními právy a podporuje jejich snahu o lepší pracovní podmínky v zemích, kde se boty vyrábí. V kampani Change Your Shoes spolupracuje 15 evropských a 3 asijské organizace.