Opava chce být připravena na budoucí vývoj klimatu

Upraveno: 26.11.2019
Opava se rozhodla zpracovat tzv. Adaptační strategii. Výstupem bude návrh opatření jak reagovat na výkyvy počasí ve městě. Zapojit se například prostřednictvím mapy horka může i veřejnost.

Projevy změn klimatu zažíváme v posledních letech v Česku na vlastní kůži. Byli jsme svědky rozsáhlých povodní, zažíváme nárůst teplot a delší období horka, v roce 2015 postihlo Českou republiku rekordní sucho. Nejedná se o výjimečné stavy – odborníci předpokládají, že se tato rizika budou stupňovat.

Město Opava se proto rozhodlo zpracovat tzv. Adaptační strategii. „Bývá to tak, že když přijde sucho, všichni hned řeší ochranu před suchem,“ řekl jeden ze zpracovatelů Petr Birklen. „Druhý rok přijdou povodně, na sucho se zapomene a řeší se zas ochrana před povodněmi. Avšak potřebujeme strategii, která bude řešit tento problém koncepčně jako celek,“ dodal Petr Birklen.

„Výstupem strategie bude návrh vzájemně provázaných opatření, která pomohou uvedená rizika zmírnit,“ poznamenala vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková. „Máme tři základní typy opatření – modrá, která směřují k efektivnějšímu nakládání s vodou, zelená pro městskou zeleň a šedá, která jsou technického rázu,“ doplnila Marie Vavrečková.

„Cílem je zajistit dlouhodobě kvalitní životní podmínky pro obyvatele města. "Příkladem je zlepšení stavu veřejné zeleně – ta slouží jako přirozená klimatizace, zvyšuje vlhkost vzduchu, ochlazuje městské prostředí, zadržuje vodu a zvyšuje estetickou hodnotu v sídlech,“ připomněl Petr Birklen. Mezi příklady dalších opatření mohou patřit např. zelené střechy, vodní plochy nebo stínící prvky.

Občané se mohou do tvorby strategie zapojit např. prostřednictvím Pocitové mapy horka. Ta se bude prezentovat na Fóru Zdravého města, které se koná v pondělí 4. června v Kulturním domě Na Rybníčku.