Opava je jedním z iniciátorů založení Asociace měst pro cyklisty

Upraveno: 19.02.2020

Rozvoj dopravního systému v České republice probíhá dlouhodobě nevyváženě, na úkor ostatních složek je upřednostňována především automobilová doprava. Nově vznikající asociace se proto bude snažit o zlepšení podmínek pro cyklistiku.

Situace cyklistů je dnes v mnoha městech a obcích velmi složitá. Cyklisté jsou vytlačeni intenzivním automobilovým provozem ze silnic a přitom nemají k dispozici alternativní a bezpečnou infrastrukturu. Cyklodoprava přitom v dopravním systému působí jako stabilizační prvek, za současných okolností, kdy je neustále eliminována, však tuto svou funkci nemůže plnit,“ uvedl opavský cyklokoordinátor Dušan Vaculčík.

O zlepšení situace cyklistů usiluje nová „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 − 2020“, na jejíž tvorbě se podílela řada měst. Dalším logickým krokem v naplňování cílů cyklostrategie je právě založení Asociace měst pro cyklisty. Hlavními iniciátory jejího vzniku jsou města Jihlava, Zlín a Opava.

Posláním Asociace je spojit města podporující cyklistickou dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Myšlenka založení Asociace byla představena na jednání primátorů statutárních měst ČR, které se uskutečnilo na konci března ve Zlíně. V současné době jsou oslovována další města a obce, které se mohou připojit. Zakládací smlouva Asociace by měla být podepsána 2. července na Ministerstvu dopravy ČR.

Předmětem činnosti Asociace bude:

  1. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi jeho jednotlivými složkami.
  2. Podpora rozvoje cykloturistiky.
  3. Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření.
  4. Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy.
  5. PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a cykloturistiky.
  6. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility.
  7. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních procyklistických opatření a aktivit v členských městech formou projektů, realizovaných Asociací a nebo členy.

Roční poplatek za členství v Asociaci je odstupňován podle počtu obyvatel zapojeného města. Pro Opavu by měl dle návrhu činit 15 tisíc korun ročně.

Projekt musí ještě schválit zastupitelé, kteří o něm budou jednat na svém zasedání 24. června.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 28.5.2013