Opava letos v rozpočtu počítá s téměř 953 miliony korun

Upraveno: 22.02.2020

Zastupitelé schválili na svém prosincovém zasedání rozpočet statutárního města Opavy na rok 2015. Počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkovém objemu 952,7 milionu korun. Proti roku 2014 došlo k poklesu o 21 milionů.

Rozpočet pro příští rok počítá s daňovými příjmy ve výši 754,5 mil. Kč, z toho sdílené daně se očekávají ve výši 577 mil. Kč. Mezi dalšími položkami jsou nedaňové příjmy (118 mil. Kč), kapitálové příjmy (62 mil. Kč) a přijaté transfery (53 mil. Kč). Do zdrojové části rozpočtu patří také financování, kde se promítají finanční operace typu čerpání úvěrů, splátky jistin, tvorba a použití zřízených fondů a použití volných finančních zdrojů z minulých let. „Celkově toto financování v rozpočtu na rok 2015 představuje částku minus 35 mil. Kč, přičemž se počítá se zapojením zůstatku finančních zdrojů z roku 2014 ve výši 25 mil. Kč. Úvěry by se měly čerpat ve výši cca 14 mil. Kč a splátky jistin ve výši 76 mil. Kč,“ upřesňuje Lenka Grigarová z oddělení rozpočtu magistrátu.

Objem běžných výdajů rozpočtu města Opavy na rok 2015 by mohl dosáhnout 817 mil. Kč, přičemž jsou zde zahrnuty výdaje jednotlivých odborů, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, městským částem, obchodním společnostem a dalším subjektům. Kapitálové výdaje města jsou navrženy v celkové výši 135,8 mil. Kč.

Z důvodu úspor město přistoupilo k omezení některých plánovaných investičních akcí.

Investice, které byly mimo některé dotační programy, jsme byli nuceni odmítnout, a to včetně dofinancování rekonstrukce Hradecké 16. Zachovali jsme ale například investici cca 22 milionů do rekonstrukce ulice Gudrichova, kterou město musí podpořit vzhledem k navazujícím rekonstrukcím vodovodního řadu,“ vyjmenovává primátor města Martin Víteček a dodává, že z větších investic se v rozpočtu počítá také s částkou 16 milionů na tělocvičnu ZŠ Komárov, s 20 miliony na víceúčelovou halu SFC nebo se 14 miliony na zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky.

Škrty ve výdajích z rozpočtu se dotkly všech oblastí. „Úspory jsme hledali úplně všude. Vzali jsme deset procent fotbalu, hokeji, ale i na sociální služby,“ poznamenává primátor a dodává, že zhruba pět milionů korun navíc do rozpočtu přinese letošní zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.