Opava a Ostrava připraví dopravní plány po vzoru evropských metropolí, zaplatí je EU

Upraveno: 19.02.2020

Opava a Ostrava se pustí do přípravy dlouhodobých plánů udržitelné městské mobility. Obě statutární města pro tyto účely získají po 6 milionech korun z evropských fondů. Zúročí přitom zkušenosti nabyté v zahraničí. Dalších 5 milionů korun dostane Koordinátor ODIS, s.r.o. (KODIS), na pořízení a provoz speciálního osvětového autobusu. Financování projektů nyní schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Ke zdárnému konci tak míří projekt PIMMS Capital, kterého se místní partneři účastnili, aby uplatnili dobrou praxi z jiných regionů EU při snižování dopravní a ekologické zátěže.

„Města nejdříve odkoukala, jak se plánuje a jak funguje doprava ve velkých městech v zahraničí, aby pak po vzoru Stockholmu, Birminghamu, Frankfurtu nad Mohanem a Limericku zavedla ověřené praktiky v našem kraji. Už předem jsme na nové dopravní plány vyhradili evropské peníze. Dotace na zpracování plánů má odlehčit přetíženým městům a posílit šetrné formy dopravy,“ popisuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde přijímají, hodnotí a proplácejí žádosti o evropské peníze.

Města nyní čeká výběr zpracovatelů plánů, sběr dat a analýz. Plány mají být hotové v roce 2015. Už nyní města mají rámcovou představu, jak by plány měly vypadat.

„Rádi bychom zpracovali takový plán udržitelné městské mobility, který bude respektovat všechny druhy dopravy a přiblíží nás standardu západních evropských zemí. Větší města se snaží klást důraz na veřejnou dopravu, na pěší a cyklisty. Snahou je postupně snižovat negativní vliv individuální dopravy na život ve městech, jakým je hluk a emise z výfukových plynů," říká Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování z opavské radnice. Podle Heisigové mohou být konkrétním příkladem úschovny kol návazné na cyklostezky, bez nichž se počet aktivních cyklistů nezvýší.

K evropské dotaci 6,2 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko dodá Opava milion korun z vlastního rozpočtu. Obdobný rozpočet má dopravní plán Ostravy.

Speciální osvětový autobus, tzv. ODISbus, má popularizovat veřejnou hromadnou dopravu u veřejnosti. Na interaktivní propagaci jako součást výuky se mohou těšit žáci základních a středních škol v kraji. Z celkových výdajů 5,7 milionů korun obstará 4,9 milionů korun evropská dotace z ROP Moravskoslezsko pro KODIS. Autobus bude po školách jezdit od počátku příštího školního roku.

Města a regionální partneři nabrali zkušenosti na cestách po evropských městech. Umožnil to projekt PIMMS (Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services), usilující o sdílení úspěšných a ověřených praktik různých regionů EU při snižování dopravní a ekologické zátěže ve větších městech. V Moravskoslezsku se projektu účastnili Regionální rada Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj, Ostrava, Opava a Koordinátor ODIS.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů v Moravskoslezsku. Doposud podpořila přes 750 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields dotací více než 16,5 miliard korun.

Mgr. Michal Sobek manažer vnější komunikace

Regionální rada Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady tel.: + 420 552 303 549, mobil: +420 725 743 531 mailto:michal.sobek@rr-moravskoslezsko.czwww.rr-moravskoslezsko.czwww.chytrejsikraj.cz