Opava přispěla k ochraně životního prostředí_2

Upraveno: 17.02.2020

Sběr a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, tj. papíru, plastů, skla, nápojových kartonů i kovů, má pozitivní vliv na snížení emisí nejenom skleníkových plynů, ale dochází také k úspoře energie. Naše město je zapojeno v systému třídění podporovaném společností EKO-KOM s.r.o, a nedávno obdrželo vyhodnocení této činnosti za rok 2011 z hlediska dopadů na životní prostředí. V příloze je „Osvědčení o úspoře emisí“ obsahující také množství ušetřené energie.

Na tomto pozitivním vývoji mají podíl všichni ti, kterým není lhostejný vztah k životnímu prostředí a projevují jej ochotou podílet se na separaci odpadů a využívají všech možností, které systém nakládání s komunálním odpadem nabízí a sice barevné kontejnery, pytlový svoz a sběrné dvory.