Opava se již počtvrté připojila ke Světovému dni bez tabáku

Upraveno: 23.11.2019
Město Opava ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a sdružením SebeRevolta Opava pořádalo ve dnech 25. a 26. 5. 2017 u příležitosti Světového dne bez tabáku preventivní program pro 4. třídy opavských ZŠ.

Statutární město Opava ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě a sdružením SebeRevolta Opava pořádalo ve dnech 25. a 26. 5. 2017 u příležitosti Světového dne bez tabáku preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. Akce proběhla v Obecním domě v Opavě. Žáci pracovali ve skupinkách, kde získali mnoho informací o problémech spojených s kouřením. Jako odměnu za svou účast obdržel každý žák malou omalovánku, placku a plastovou hru s protikuřáckou tematikou a na závěr jsme si všichni trochu zasportovali.  Do celé akce se zapojilo celkem 437 žáků z téměř všech opavských základních škol.

Novinkou letošního ročníku byla maketa plic, která byla umístěna před Obecním domem a kde se návštěvníci mohli dozvědět, jak vypadá zdravá plíce, co způsobuje kouření, případně si nechat změřit svou vitální kapacitu plic.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a klade důraz na prevenci před tabákovým kouřením, které způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení počtu 6 miliónů mrtvých, kteří celosvětově ročně umírají na problémy vzniklé v důsledku používání tabáku, ať již formou aktivního či pasivního kouření.

Průměrný věk, kdy děti začínají experimentovat s cigaretami, je 10 let, proto byli za cílovou skupinu vybráni právě žáci 4. tříd základních škol. Akce se setkala s pozitivními ohlasy žáků i jejich pedagogů.

A jak jsou na tom opavské děti s kouřením?

Kouření je celosvětovým problémem a každoročně na následky s ním spojené umírá stále více lidí. Zajímá vás, jak je na tom naše město? To lze zjistit z průzkumu, který zrealizovalo statutární město Opava ve 4. ročnících opavských základních škol.

437 žáků ve věku 9 – 12 let se stejně jako v předchozích letech vyjadřovalo v anketě k otázkám spojeným s problematikou kouření. Odpovídali na dotazy, zda si již někdy z cigarety potáhli, jak se případně k cigaretě dostali a kdo v rodině kouří. Z výstupů vyplývá, že téměř 9 % již svou zkušenost s kouřením má. Lépe jsou na tom dívky, kdy cigaretu vyzkoušelo více než 4 %, chlapecká zkušenost se blíží téměř k 10 %. V porovnání s výsledku z roku 2016 má zkušenost s cigaretou přibližně o 5% méně dětí, než tomu bylo vloni a o 4 % méně, než tomu bylo v roce 2015. V naprosté většině děti cigarety získaly od svých rodičů a prarodičů. Rovných 60 % těchto dětí s cigaretovou zkušeností pochází z rodin, kde je alespoň jeden z rodičů kuřákem, oproti tomu dětí, které doposud cigaretu nezkusily, pochází z kuřáckých rodin pouze necelých 25 %.

Na chování našich dětí má výrazný vliv chování především nás rodičů, případně dalších blízkých osob žijících s námi ve společné domácnosti nebo jiných lidí, které uznávají jako své vzory. Důležitý je rovněž přístup celé společnosti k těmto legálním drogám, jako jsou právě cigarety a alkohol. Proto bychom měli především my sami jít příkladem,“ uvedla Dagmar Polášková, protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality statutárního města Opavy, která celý průzkum zrealizovala.