Opava se letos poprvé zapojila do Světového dne bez tabáku

Upraveno: 21.02.2020

Statutární město Opava ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě, Opavskou kulturní organizací a sdružením SebeRevolta Opava pořádalo 30. května u příležitosti Světového dne bez tabáku preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. V rámci tohoto programu, který se z důvodu špatného počasí konal v Klubu ART, děti debatovaly o tom, jaký vliv má kouření na lidský organizmus, ale také o tom, jaké jsou ekonomické dopady kouření na rodinný rozpočet. Součástí byla také soutěž o nejhezčí obrázek s tematikou Dne bez tabáku nebo vědomostní kvíz.

Průměrný věk, kdy děti začínají experimentovat s cigaretami, je totiž mezi 10 a 11 lety, proto byli za cílovou skupinu vybráni právě žáci 4. tříd ZŠ. Závislost na tabáku je velice závažný problém. Kouření je nejvýznamnější příčinou smrti, které lze předejít. V Česku zemřelo v důsledku užívání tabáku v loňském roce 19 tisíc lidí. Alarmující je také skutečnost, že podle výsledků mezinárodní studie WHO zabývající se zdravím školních dětí zveřejněné v loňském roce, je Česká republika, co do počtu kouření u 13letých dětí, 2. nejhorší v Evropě.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřením, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 6 miliónů mrtvých ročně celosvětově z problémů v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního kouření.