Opava se v říjnu dočká první části Severního obchvatu

Upraveno: 03.12.2019
Ilustrační obrázek
V úterý 8. října vyjedou na první část severního obchvatu města první řidiči. Do provozu se tak uvede první 1627 metrů dlouhý úsek, který povede od nové křižovatky mezi Opavou a Malými Hošticemi a napojí se na tzv. Prodlouženou Rolnickou.

Počátkem října vyjedou na první část severního obchvatu města první řidiči. Slavnostní otevření tzv. Východní části obchvatu je naplánováno na úterý 8. října. Do provozu se tak uvede první 1627 metrů dlouhý úsek, který povede od nové křižovatky mezi Opavou a Malými Hošticemi a poblíž Stříbrného jezera se napojí na tzv. Prodlouženou Rolnickou. 

Každý kilometr silnice, který odvede auta z přetížené Opavy pryč, je dobrý a jsme za něj vděční. Jsem proto rád, že se podařilo Východní část obchvatu s několikaměsíčním předstihem otevřít a Opavě se trochu odlehčí,“ řekl primátor Tomáš Navrátil, podle kterého se město ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic I/11 a I/57 a Ředitelstvím silnic a dálnic na přípravě stavby aktivně podílelo, což realizaci významně urychlilo.

Každý, kdo jezdí přes dopravní špičku Opavou, ví, jak složité to někdy bývá. Tato zcela nová a očekávaná silnice uleví jak našemu městu, tak i části Kateřinky. Další a zásadnější úleva nastane po dobudování celého obchvatu, na který si budeme ještě pár let počkat. Jsem však optimista a věřím, že teď už to jde a půjde rychleji. Začít stavět by se mělo na jaře příští rok,“ doplnil náměstek primátora Michal Jedlička, který má v gesci mimo jiné dopravu.

Samotná stavba navazuje na tzv. střední městský okruh, tedy na stavbu tzv. Prodloužené Rolnické. Pomocí ulic Rolnická a prodloužená Mostní bude přes okružní křižovatku Mostní se silnicí III/01129 a rampy 12 propojena s hlavní trasou severního obchvatu. Toto napojení bude tvořit hlavní příjezd ve směru od západu do doby zprovoznění stavby západní části Severního obchvatu Opavy.

Pro ochranu obyvatel před hlukem budou postaveny na hlavní trase dvě protihlukové stěny o výšce 4 m a celkové délky 866 m. Další protihluková stěna je navržena na prodloužené Mostní taktéž o výšce 4 m a délce 175 m.

Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno už v srpnu 2007, rozhodnutím tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty však realizace byla pozastavena. Na přípravě projektu se výrazně podílelo město Opava, které poskytlo na výkupy pozemků přibližně 30 milionů korun, díky čemuž se minimalizovala vyvlastňovací řízení. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2011. Problémy se vyskytly v procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), kdy se na malou část úseku muselo vydat nové rozhodnutí. Samotná stavba začala v březnu 2017, dokončena bude s několikaměsíčním předstihem v říjnu 2019.

Roman Konečný, tiskové oddělení

 

Data o stavbě:

Hlavní trasa:

délka: 1627 m

plocha vozovek I/11: 15 978 m2

počet stavebních objektů: 91

Mosty:

na silnici I/11: 2

na větvích křižovatky: 1

na okružní křižovatce: 2

na ostatních komunikacích: 2

délka mostů: 264 m

Větve mimoúrovňové křižovatky:

počet: 2 (délka větví 903 m)

Okružní křižovatky: 2

Protihlukové stěny: 3 (1041 m)

Úpravy ostatních komunikací:

silnice III. třídy: 2 (679 m)

místní komunikace: 4 (321 m)

účelové komunikace: 4 (403 m)

polní cesta: 1 (146 m)

Přeložky a úpravy inženýrských sítí:

vodohospodářské objekty: 16

objekty elektro: 19

přeložky plynovodu: 6

Celkový objem zemních prací:

výkopy: 91 846 m³

násypy: 297 085 m³

Cena: 407 790 206 Kč (bez DPH)

Územní rozhodnutí: srpen 2007

Stavební povolení: leden 2011

Zahájení stavby: březen 2017