Opava se umístila na třetím místě v soutěži O keramickou popelnici 2013

Upraveno: 21.02.2020

Moravskoslezský kraj je skokanem v třídění mezi regiony v ČR

Vítězem soutěže O keramickou popelnici 2013 za nejvyšší množství vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu a rok v našem kraji je Hradec nad Moravicí, druhý je Třinec a třetí Opava. Jde o zástupce měst v kategorii nad čtyři tisíce obyvatel. Mezi menšími obcemi do čtyř tisíc obyvatel uspěly obce Lhotka, Trojanovice a Raškovice. Třinec přitom v předchozích letech soutěž několikrát vyhrál a také další obce a města z řad vítězů jsou na špici žebříčku už devět let – tedy po celou dobu konání soutěže, kterou spolu s krajem pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Skokany v množství vytříděného odpadu jsou za minulý rok obec Petrovice u Karviné (nárůst o 34 %) a města Rýmařov (nárůst o 27 %) a Studénka (nárůst o 24 % oproti roku 2012).

„Dvě třetiny obyvatel kraje odpady třídí. Není to jen díky osvětovým kampaním, ale opravdu velký vliv má pravidelné navyšování počtu separačních nádob v obcích i městech. Leckde jde o dvojnásobek počtu oproti loňsku. Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění ročně statisícové částky. Obce a města s nejlepšími výsledky si výborně vedou dlouhodobě, ale těší mne, že si také kraj celkově polepšil. V roce 2010 jsme byli v porovnání mezi kraji poslední s necelými 31 kilogramy vytříděného odpadu na hlavu, vloni jsme poskočili už na desáté místo a v meziročním nárůstu patříme k nejlepším – ve srovnání let 2011 a 2012 je to nárůst o 7 %, o rok dříve to bylo dokonce 15 % oproti předchozímu roku 2010. Znamená to téměř 38 kg vytříděného odpadu na občana kraje za rok 2012 – přitom třeba v roce 2004 to bylo jen něco přes 19 kilo. Horší výsledky jsou stále především tam, kde je vyšší nezaměstnanost, a kde se častěji objevuje také problém s lokálními topeništi a špatným ovzduším vlivem pálení odpadů“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. v rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem na projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky podporuje rozvoj třídění odpadu v regionu a vynakládá přitom milionové částky. „V letošním roce bylo v rámci projektu poskytnuto zdarma městům a obcím Moravskoslezského kraje téměř 900 barevných kontejnerů na tříděný odpad“, sdělil regionální zástupce společnosti EKO-KOM, a.s. Lubomír Janda.

„Velké díky patří především všem občanům našeho kraje, kterým není lhostejné věnovat separaci odpadů svůj čas“, dodal závěrem náměstek hejtmana Daniel Havlík.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2013:

Do 4 000 obyvatel

Nad 4 000 obyvatel

Obec Lhotka

Město Hradec nad Moravicí

Obec Trojanovice

Město Třinec

Obec Raškovice

Statutární město Opava

Obec Pustá Polom

Město Kravaře

Obec Nová Pláň

Město Bílovec

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 1685/17

140 21 Praha 4

Šárka Nováková, tisková mluvčí

Sarka.Novakova@ekokom.cz , tel.: 602 186 205

Publikováno dne 28.11.2013