Opava se zařadí mezi Zdravá města

Upraveno: 16.02.2020

Zastupitelé na svém zasedání dne 20.6 rozhodli o zapojení statutárního města Opavy do mezinárodně certifikované asociace „Národní síť Zdravých měst ČR „ a o realizaci „Projektu Zdravé město“ dle mezinárodních standardů OSN a EU.

Síť Zdravých měst byla založena v ČR v roce 1994 a v současné době zastřešuje více než 90 měst, obcí, mikroregionů a krajů. V nejbližším okolí Opavy jsou do projektu zapojena např. města Hlučín či Kopřivnice.

„Posláním asociace je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, posílí se tím navíc možnosti města při získávání finančních zdrojů z některých druhů dotací,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Dalším důvodem je možnost využívání know-how Národní sítě pro systémovou práci v oblasti strategického plánování a řízení.

„V neposlední řadě je „Zdravé město“ dobrou vizitkou pro návštěvníky i mezinárodní partnery města, podpoří jeho dobrou image. Členství poskytuje také možnosti užší spolupráce a využití informací a zkušeností dalších měst zapojených v projektu “ doplnil Halátek, který byl jmenován politikem zodpovědným za realizaci Projektu Zdravé město. Koordinátorkou projektu se stala Hana Tvrdá z odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města.

Z členství vyplývá pro město finanční závazek stanovený na první rok na 5.000,00 Kč. V dalších letech je příspěvek vypočítáván podle počtu obyvatel a to 1,50 Kč na jednoho obyvatele.

Více najdete na www.zdravamesta.cz

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí