Opava vítá nové občánky již deset let

Upraveno: 19.02.2020

Již deset let jsou pravidelně, vždy v sobotu jedenkrát v měsíci, zváni do slavnostních prostor Městského domu kultury Petra Bezruče rodiče se svými nově narozenými ratolestmi k slavnostnímu obřadu vítání občánků.

„Tato krásná tradice byla obnovena 29. března roku 2003. Od té doby jsme takto do života uvítali na tři a půl tisíce opavských dětí,“ uvedla Renáta Böhmová z oddělení státního občanství a matrik magistrátu města.

Během slavnostního ceremoniálu jsou děti jmenovitě přivítány mezi občany slezské metropole jednou ze zastupitelek statutárního města Opavy. Kromě pamětního listu vždy obdrží také knížku, maminky si odnášejí květiny. „Na tento sváteční obřad často nechodí jen samotní rodiče s novorozeňaty, ale mnohdy celé široké rodiny. Vítání občánků je tak krásnou příležitostí pro setkávání se s prarodiči, dalšími příbuznými a blízkými mladých rodin,“ dodala Renáta Böhmová.

Každý obřad zpestřuje také kulturní program složený z básniček a písniček na téma mateřství a rodina, pásmo vždy připraví žáci některé ze základních škol. Na závěr se mohou rodiče spolu se svými dětmi nechat vyfotografovat profesionálem, aby jim na tento den zůstala i památka v podobě fotografie.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří během deseti let na organizování vítání občánků spolupracovali, od zastupitelek po učitelky a účinkující žáky, přítomné zdravotní sestry zabezpečující zdravotní dozor či fotografy. Všem nově narozeným dětem i jejich rodičům bych pak ráda za všechny popřála hodně štěstí, zdraví, a aby se jim v našem městě spokojeně žilo,“ dodala na závěr Renáta Böhmová.

Další vítání občánků proběhne 23. března v obřadní síni Městského domu kultury Petra Bezruče.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 7.3.2013