Opava začne na podzim likvidovat jmelí

Upraveno: 27.08.2020
Ilustrační obrázek

V posledních 15 letech dochází na území celého Moravskoslezského kraje k enormnímu nárůstu počtu stromů napadených jmelím bílým, především pak v zastavěném území měst a obcí. Město Opava proto využilo možnost získat dotační prostředky a řadí se mezi první města, kterým byla dotace na potlačení výskytu jmelí bílého schválena. Z Operačního programu Životní prostředí bude slezská metropole čerpat 5 milionů korun, přičemž spoluúčast města na revitalizaci městské zeleně přesáhne lehce 1,4 milionu korun.

Projekt, jehož název zní Opatření omezující nadměrné šíření jmelí – město Opava, bude realizován celkem na 8 dílčích plochách v rámci města Opavy a městských částí od listopadu letošního roku do února 2022. „Hlavní náplní projektu je odstranění jmelí nebo ošetření hostitelských dřevin na pozemcích ve vlastnictví města a prevence dalšího šíření jmelí,“ uvedla referentka odboru životního prostředí Zuzana Dočkalová a upřesnila, že do projektu je zařazeno celkem 506 stromů. „U silně napadených stromů, kde je napadeno nad 50 % objemu koruny, je navrženo jejich kácení, u 391 stromů, u nichž je napadení menší než 50 %, dojde k odstranění jmelí bílého formou cíleného ořezu,“ poznamenala Zuzana Dočkalová. V Opavě jsou jmelím napadeny především lípy srdčité, v menší míře pak javory mléč a klen a další druhy dřevin. Nejvíce zasaženou lokalitou jsou pak Městské sady, kde bude z důvodu silného „zajmelení“ káceno 82 kusů dřevin.

Realizace projektu by měla pomoci zamezit další šíření jmelí bílého na dosud nenapadené dřeviny a dále prodloužit životnost a zlepšit zdravotní stav stromů ve vybraných lokalitách. „Jedním z hlavních cílů plánovaných opatření je pak i zajištění bezpečnosti v dosahu napadených dřevin, zejména v oblasti Městských sadů. Váha jednotlivých trsů jmelí může dosahovat i několika desítek kilogramů,“ okomentoval plánované kácení náměstek primátora Michal Jedlička, do jehož gesce spadá životní prostředí, a dodal, že nedílnou součástí projektu je také náhradní výsadba za pokácené jedince a následná péče o nově vysazené stromy.

Víte, co je jmelí?

Jmelí bílé je poloparazitický keř schopný fotosyntézy. Od hostitelského stromu odebírá vodu a minerální látky. Ve srovnání s hostitelskou dřevinou však má jmelí bílé vyšší míru výdeje vody povrchem svých lístků a tím i její potřeby, v důsledku čehož doslova dehydratuje hostitelskou dřevinu. Vlivem narůstajících trsů jmelí na větvích napadených dřevin dochází k zasychání vrcholů stromů a oslabených větví a postupnému odumírání celé napadené dřeviny.

Tiskové oddělení