Opavané diskutovali na veřejném fóru

Upraveno: 17.02.2020

Včera proběhlo v Obecním domě veřejné fórum v rámci projektu Opava - Zdravé město. Opava se v loňském roce stala členem národní sítě tzv. Zdravých měst ČR, jejichž cílem je vytvořit z města co nejkvalitnější a nejpříjemnější místo pro život svých obyvatel. Jedním z prostředků je zapojit je v co největší míře do rozhodování o dění ve městě. Právě proto se diskusní fóra v tzv. „Zdravých městech“ každoročně pořádají.

U 6 kulatých stolů diskutovali Opavané o tématech, které podle nich město nejvíce „pálí“. Hovořilo se o záležitostech z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, urbanismu, komunikace, ekonomiky, cestovního ruchu, zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy a řadě dalších. Poté byl sestaven seznam nejžhavějších problémů:

A. Podpora drobného podnikání, vznik podnikatelského inkubátoru.

B. Řízená spolupráce v rámci cestovního ruchu formou destinačního managementu.

C. Dostupnost bydlení sociálního, startovacího, systém současného nájemního bydlení, pobytových sociálních služeb.

D. Sociálně patologické jevy, omezení hazardu ve města.

E. Řešení parkování ve městě.

F. Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě.

G. Kritický technický stav školských budov (MŠ, ZŠ).

H. Kvalitní zpracování koncepce kultury.

I. Dobudování zahrad mateřských škol

J. Vytvoření pravidel pro veřejný prostor (reklamy, satelity, fasády, čistota, zeleň).

K. Využívání brownfieldů a dalších ploch.

L. Obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem.

M. Zveřejňování více informací o veřejných zakázkách a majetku města a dispozicí s ním.

N. Přizpůsobení úředních hodin pro veřejnost.

O. Hřiště pro mladistvé.

P. Cena jízdného MHD.

Seznam výše uvedených problémů bude předán Opavanům prostřednictvím ankety zveřejněné ve zpravodaji Hláska a na webových stránkách města k hlasování, kterým se zjistí pořadí 10 „nejzásadnějších problémů“ očima veřejnosti. Konečný výstup bude předložen radě a zastupitelstvu města k vyvození závěrů.

Anketní lístek, který bude součástí dubnového vydání Hlásky, je možné vhodit na podatelně opavské radnice, v Informačním centru na Horním náměstí a na recepci magistrátu na Krnovské 71C do schránky označené „Anketa Zdravé město“ či doručit poštou na adresu Magistrátu města Opavy se stejným zřetelným označením. Případně bude možné od 2. dubna hlasovat po internetu.

Hlasování je možné do 30. dubna 2012. O výsledcích ankety budou občané informováni opět na webových stránkách města a v Hlásce.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí