Opavané hledali největší problémy města

Upraveno: 19.02.2020

Včera proběhlo v Kulturním domě na Rybníčku druhé opavské Fórum, které město pořádá jako člen sítě Zdravých měst (více o Národní sítí Zdravých měst na https://zdravemestoopava.cz/)

Na úvod setkání se občané dozvěděli, jak představitelé města řešili či dlouhodobě řeší problémy, které určili jako nejpalčivější v loňském roce.

Poté se již rozběhla diskuse u šesti tématicky zaměřených stolů, kde mohli lidé hovořit se zástupci města a vytipovávat problémy, které podle nich Opavu nejvíce trápí. Na závěr bylo hlasováním vybráno 16 top problémů, které je však nyní nutné ověřit hlasováním .

Na webu města a prostřednictvím Hlásky bude možné dát svůj hlas dle vlastního uvážení nejzávažnějším problémům ve městě. Chceme si ověřit, že i lidé, kteří na veřejném fóru nebyli, považují vybrané problémy za stejně důležité, “ vysvětlila koordinátora projektu Zdravé město Hana Tvrdá s tím, že lidé se také v brzké době na webu města a v Hlásce dočtou, jak při hlasování postupovat.

Problémy, které vybrali občané jako nejdůležitější přímo na Fóru Zdravého města:

Financování profesionálního sportu - přerozdělování ve prospěch podpory sportování občanů
Podpora pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí
Výsadba zeleně v okolí Opavy
Nízká dostupnost bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí
Absence grantového okruhu pro neformální skupiny do 18 let
Kritický stav budov ZŠ a MŠ (okna, střechy)
Nedostatečná kapacita v MŠ
Cyklostezky, pěší trasy - bezpečnost úseků mimo frekventované komunikace, výkupy pozemků pro trasy
Zlepšení kontrolní činnosti Městskou policií Opava
Přerozdělování financí v kultuře ve prospěch menších organizací
Zlepšení podmínek pro třídění odpadů na sběrných dvorech
Zveřejňování materiálů zastupitelstva města před jejich projednáním na webu města
Tranzitní doprava včetně těžké nákladní, její regulace, kontrola rychlosti
Špatně řešená smogová situace
(Ne)aktivita města na sociálních sítích
Málo brigád od 16 do 18 let

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 5.6.2013