Opavané uctili památku prvního prezidenta

Upraveno: 22.02.2020

Opavané si v sobotu připomněli 165. výročí od narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Stalo se tak na místě, kde v červnu 1924 TGM při návštěvě Opavy skutečně stál. Při vzpomínkové akci se četl článek z dobových novin, na závěr setkání vojáci v historických uniformách vystřelili čestné salvy.

Vzpomínková akce se uskutečnila v sobotu 7. března od 10 hodin před budovou Slezské univerzity na Masarykově ulici. Primátor Opavy Martin Víteček na ní přečetl článek z dobového Moravsko-slezského deníku (v roce 1924 psáno s pomlčkou), který popisoval návštěvu TGM v Opavě. „Česká Opava ani v nejvýznamnějších dnech své minulosti nikdy dosud nebyla svědkem podobné manifestace. V průvodu šesti – místy i osmistupňovém kráčeli poměrně rychle a rázně na 25-30 tisíc účastníků a připočteme-li k tomu široké masy nepřehledných špalírů hustě ovinujících hodinu trvající průvod po obou stranách, možno odhadnouti počet všech účastníků číslicí 50.000,“ četl primátor Víteček. V průvodu, který vyrazil ze Senného trhu, bylo pět hudeb. Na balkoně budovy zemské správy politické stál T. G. Masaryk, který davy zdravil.

Tajemník magistrátu a znalec historie Tomáš Elis v projevu vyzdvihl velikost T. G. Masaryka. „Když v roce 1935 abdikoval na funkci prezidenta ve prospěch svého nástupce Edvarda Beneše, patřila Čs. republika k nejvyspělejším demokraciím v Evropě. Uvědomíme-li si, že řečeno slovy Masaryka „Nová Evropa, tedy i čs. republika, je jako laboratoř vybudovaná na velikém hřbitově světové války“, představíme si snáze rozsah a intenzitu Masarykovy práce, která k tomuto stavu za pouhých 17 let vedla. Masaryk byl bezesporu klíčovou politickou osobností čs. státu mezi dvěma světovými válkami. Jeho jméno se stalo synonymem - fenoménem pro charakteristiku určitého stádia politické kultury, politických tradic demokratických hodnot, a to i v mezinárodním měřítku. Je fenoménem, který ač intenzivně potlačován po 40 let přetrval do dnešních dnů,“ uvedl ve svém projevu Elis.

Dále připomněl, že několik desítek občanů, kteří se památce TGM přišli poklonit, stojí v místech, kde TGM v červnu 1924 v bytě slezského zemského prezidenta Josefa Šrámka skutečně přenocoval a odkud sledoval průvod Opavanů.

Tomáš Elis dále připomněl, že ať se to všeobecně moc neví, měl TGM na Opavu silnou osobní vazbu. „Jde o dlouholeté, hluboké přátelství mezi vynikajícím lékařem, ředitelem „Slezského zemského ústavu pro choromyslné“ Ernstem Boeckem. S ním prezident Masaryk pravidelně, s plnou důvěrou konzultoval citlivou stránku své rodinné anamnézy – duševní problémy zejména své manželky Charlotty a dcery Alice. A je více než symbolické, že v těžkých válečných dobách, kdy Masaryk v exilu připravoval boj o vznik samostatného česko-slovenského státu, to byl právě opavský doktor Boeck, kdo podporoval jeho rodinu v Praze, Americe i Vídni a nemalou měrou tak přispěl k úspěšnému závěru Masarykova životního díla,“ dodal Tomáš Elis.

Po jeho projevu se účastníci vzpomínkové akce poklonili u pamětní desky a položili zde květiny. Kromě primátora Martina Vítečka a tajemníka Tomáše Elise to byli zástupci legionářů, armády, univerzity, policie, politici i řadoví občané. V závěru akce zaznělo několik čestných salv.

Fotografie z akce najdete na Facebooku města.

Roman Konečný, pracovník vztahů k veřejnosti a šéfeditor webových stránek města