Opavané vytvořili Pocitovou mapu horka

Upraveno: 27.11.2019
Město Opava připravuje ve spolupráci se společností Ekotoxa tzv. Adaptační strategii, která má pomoci připravit se na budoucí vývoj klimatu. Součástí analytické části bylo vypracování Pocitové mapy horka, kterou lidé vyplňovali v uplynulých týdnech.

Město Opava připravuje ve spolupráci se společností Ekotoxa tzv. Adaptační strategii, která má pomoci připravit se na budoucí vývoj klimatu. Součástí analytické části bylo vypracování Pocitové mapy horka.

„Tuto mapu vyplňovali v červnu a červenci přímo občané, kteří s její pomocí odpovídali na otázky, kde se v době letního horka cítí příjemně, kde se naopak necítí příjemně a proč,“ uvedl za společnost Ekotoxa Zdeněk Frélich, který se na přípravě pocitové mapy podílel. „Lidé současně navrhovali, která místa v Opavě by se měla zlepšit. Obdrželi jsme řadu cenných podnětů,“ doplnila jej vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková.

Podle očekávání lidé v době horka nejvíce preferují městské sady, Stříbrné jezero, koupaliště a prstenec parků okolo centra včetně náměstí Osvoboditelů, o kterém jeden z komentářů říká: „Krásná zeleň a super fontána.“ V okolí města lidé upřednostňují například lokality poblíž řeky Moravice.

Naopak jednoznačně nejvíce negativních sdělení získalo centrum města. Problematické jsou také nezastíněné zastávky MHD, některé hlavní ulice (Krnovská, Nákladní nebo Olomoucká) a dále nádraží Opava-Východ a velká nákupní centra, což jsou místa s rozsáhlými zastavěnými plochami odrážející žár s nedostatkem stínu a zeleně. „Žádné stromy. Jít v létě po Krnovské je peklo,“ zmínil jeden z tazatelů.

Padla také řada námětů na zlepšení, mezi které patří pítka a vodní prvky na veřejných místech, zejména v centru, zlepšení stavu parku za Slezankou, výsadby zeleně ve městě a do krajiny, zelená střecha na Slezance nebo obnova koupaliště v Kylešovicích. „Pítka i pro psy by měla být samozřejmostí,“ upozornil další komentář.

„Děkujeme lidem za vyplnění pocitové mapy. Je to pro nás cenný zdroj podnětů, kterými se rozhodně chceme zabývat,“ doplnil Petr Birklen za společnost Ekotoxa.

Ekotoxa s.r.o ve spolupráci s odborem životního prostředí MMO