Opavany nejvíce trápí stav bazénu a zimního stadionu

Upraveno: 19.11.2019
Občané hlasovali v anketě vzešlé z říjnového Fóra zdravé město o nejpalčivějších problémech, které podle nich trápí Opavu. Vybranými problémy s nejvíce hlasy se bude vedení města přednostně zabývat.

Občané vybrali hlasováním v anketě nejpalčivější problémy města

Počátkem loňského října se v Kulturním domě Na Rybníčku konalo čtvrté Fórum Zdravého města.  Občané na něm vybrali 14 námětů, o kterých se pak prostřednictvím Hlásky a webových stránek města do konce roku hlasovalo. Z ankety vyplynulo, že občany Opavy nejvíce trápí stav bazénu a zimního stadionu, jako nejpalčivější tento problém označila bezmála čtvrtina hlasujících. Prvenství získal již ve stejné anketě o rok dříve.

 „Osmi z  problémů, které získaly nejvíce hlasů, se bude vedení města přednostně zabývat,“ řekla vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Martina Heisigová. „Cílem jednání bude stanovení aktivit v rámci jednotlivých námětů k rozvoji města a stanovení zodpovědnosti za jejich řešení,“ upřesnila Barbora Bendíková z odboru rozvoje města.

V anketě, která probíhala od října do prosince, odevzdali občané celkem 949 hlasů. Každý přitom disponoval dvěma hlasy, které mohl dát oblasti, jež považuje za stěžejní. Celkem 242 hlasů dostal nevyhovující stav bazénu a zimního stadionu, 153 bodů získalo vyřešení prostoru za Slezankou a 118  x byla označena otázka jízdného zdarma pro seniory nad 70 let v opavské MHD. Do první osmičky se dostalo ještě spalování nevhodných paliv v lokálních topeništích (104 hlasů), Východní nádraží jako dopravní uzel (64), oprava a výměna oken v objektech majetku města-Dolní náměstí, Mezi Trhy, Hrnčířská (59), třídění bioodpadů u bytových domů (58) a víceleté financování sociálních služeb (35). 

Definice problému Hlasování v Hlásce Hlasování na webu města Celkem
Oprava - výměna oken v objektech majetku města (Dolní náměstí, Mezi Trhy, Hrnčířská) 19 40 59
Třídění biodpadu u bytových domů 17 41 58
Nevyhovující stav bazénu a zimího stadionu 10 232 242
Víceleté financování sociálních služeb 4 31 35
Spalování nevhodných paliv v lokálních topeništích 13 91 104
Vyřešení prostoru za Slezankou 22 131 153
Východní nádraží jako dopravní uzel 3 61 64
Propojení školství s podnikatelskou sférou 2 12 14
Kdy budou senioři moci jezdit v MHD zadarmo ? 60 58 118
Hluk z restauračních zařízení v centru města (především večer a v noci) 5 16 21
Nedostatek workoutových hřišť 0 10 10
Chybí velká koncertních hala 3 22 25
Podpora velkých sportů na úkor malých  0 22 22
Finanční stabilita rozpočtu 5 19 24
Celkem hlasů:  163 786 949
Celkem hlasujících: 81,5 393 474,5