Opavská Senior akademie byla úspěšně zahájena

Upraveno: 21.11.2019
Statutární město Opava otevřelo začátkem února I. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Zapojilo se do ní 50 seniorů a seniorek, kteří v týdenních intervalech absolvují celkem 12 přednášek na nejrůznější témata.

Statutární město Opava otevřelo začátkem února I. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Na 50 seniorů a seniorek navštěvuje každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti. Účastníci budou absolvovat celkem 12 přednášek s následujícími tématy: Systém prevence kriminality v ČR a v Opavě, Šmejdi a jiní podvodníci, Stáří bez nehod, S čím je možné obrátit se na sociálního pracovníka na obci, Kdy se stáváme obětí, Prevence požárů, Sebeobrana, E-bezpečí, Paměťové techniky a psychologie vztahů, První pomoc, Příležitost dělá zloděje a Domácí násilí na seniorech.

Celá akce by ovšem nemohla proběhnout bez spolupracujících organizací, zejména Městské policie Opava a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava, kteří společně zajišťují největší část přednášek, ale také Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Opava, Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava a Sportovního klubu Policie ČR, oddílu sebeobrany Seitedo.

Zajímavou součástí akademie je také přednáška o tom, jak se bezpečně chovat na internetu, která bude realizována Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v rámci projektu „E-bezpečí“ a je financována z prostředků společnosti O2 Czech Republic.

Celá senior akademie bude slavnostně ukončena počátkem května, kde všichni účastníci, kteří absolvovali alespoň 10 přednášek, obdrží osvědčení a drobný tematicky zaměřený dárek.

Dagmar Polášková
protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality