Opavská Seniorakademie byla slavnostně ukončena

Upraveno: 23.11.2019
Celkem 40 seniorů a seniorek navštěvovalo od února každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti.

Statutární město Opava otevřelo začátkem února I. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Celkem 40 seniorů a seniorek navštěvovalo každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti. Účastníci absolvovali celkem 12 přednášek s následujícími tématy: Systém prevence kriminality v ČR a v Opavě, Šmejdi a jiní podvodníci, Stáří bez nehod, S čím je možné obrátit se na sociálního pracovníka na obci, Kdy se stáváme obětí, Prevence požárů, Sebeobrana, E-bezpečí, Paměťové techniky a psychologie vztahů, První pomoc, Příležitost dělá zloděje a Domácí násilí na seniorech.

Ve čtvrtek 4. května proběhlo slavnostní ukončení, kterého se kromě absolventů zúčastnili také významní hosté, bez jejichž přispění by celá akce nemohla být realizována a kteří ve svých projevech vyjádřili všem účastníkům především svůj obdiv a také přání, aby nabyté znalosti a dovednosti zůstaly pouze v preventivní rovině. Pozvání přijali: Radim Křupala, primátor města Opavy, Josef Stiborský, náměstek primátora, Peter Horváth, ředitel Městské policie Opava, plk. Petr Častulík, vedoucí územního odboru Opava, policie MSK, plk. Kamil Pastuszek, ředitel územního odboru HZS MSK a Zuzana Mikulová Gavendová, ředitelka oblastního spolku ČČK Opava. Na závěr obdržel každý absolvent osvědčení a tematicky zaměřené dárky v podobě osobního alarmu, bezpečnostního dveřního řetízku, dveřního kukátka a reflexní tašky. Příjemná atmosféra celého odpoledne byla doladěna malým pohoštěním v podobě kávy a voňavých koláčů.

Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na průběh celé senior akademie bychom v realizaci rádi pokračovali i v příštím roce.

Dagmar Polášková
manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor města Opavy