Opavské Městské informační centrum funguje na jedničku

Upraveno: 23.02.2020

Městské informační centrum (MIC) je jedno z mnoha oficiálně certifikovaných v České republice, certifikaci provádí Asociace turistických informačních center ve spolupráci s vládní agenturou pro cestovní ruch CzechTourism. Tyto organizace každoročně nabízí informačním centrům také možnost nechat si bezplatně zkontrolovat své služby pomocí systému nazvaného Mystery shopping. 

„Kontrola probíhá tak, že do MIC přijde v předem neurčený čas výzkumník, který hraje roli návštěvníka. Požaduje nejrůznější informace týkající se města, památek, ubytovacích možností, ptá se například, jaké se konají akce ve městě a okolí či kde se může dobře najíst. Při té příležitosti hodnotí jak interiér MIC, jeho vybavenost, nabízené služby a úroveň propagačních materiálů, tak i exteriér, tedy vhodnost jeho umístění pro turisty, jeho označení, přístupnost, otevírací dobu a řadu dalších kritérií,“ vysvětluje Eva Týlová, vedoucí MIC v Opavě.

Veškerá takto sledovaná kritéria byla vyhodnocena jako bezchybná a získala 100%.

Ten výsledek je pro nás vynikající. Moc mě těší, že velmi pozitivně byly hodnoceny kromě výše zmíněného také vstřícnost a ochota personálu,“ usmívá se Eva Týlová a na závěr dodává:“  Vnímáme to samozřejmě i jako motivaci pro další roky, doufám, že i dalších hodnocení budou vždy takto pozitivní“.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí