Opavský botanik Emanuel Urban se dočkal obnovené pamětní desky

Upraveno: 19.02.2020

Přírodozpytec, mineralog, zoolog, botanik a profesor opavského gymnázia, to byl ve zkratce příborský rodák Emanuel Urban, který však většinu svého profesního života spojil právě s Opavou, když v roce 1845 získal práci v opavském gymnáziu. Horlivý sběratel nerostů a hmyzu daroval postupně do zoologické sbírky muzea přes 12 tisíc exemplářů. Z doby jeho působení v Opavě pochází také alpinum pod Ptačím vrchem, které vzniklo prací přírodovědného spolku, jenž Urban sám zakládal.

Na jeho počest zde již v roce 1903 tento spolek umístil pamětní desku s reliéfem od Leo Thoma. Ta zde byla až do roku 1964, kdy ji nahradila jiná deska sochaře Rozehnala. Nyní se reliéf s podobiznou Emanuela Urbana po téměř 50 letech opět vrátil na své místo. Reliéf vznikl podle dobových fotografií. Městu jej darovali sami potomci opavského botanika, kteří v současnosti žijí v Jihoafrické republice, Velké Británii a Austrálii. Ti se v sobotu 27. dubna zúčastnili slavnostního odhalení nově instalovaného reliéfu. Podobně se k situaci postavila také firma U plus U, s. r. o., která pro město zajistila právní konzultace. Také ona své služby pojala jako dar městu.

V rámci své návštěvy potomci Emanuela Urbana navštívili také Hlásku, seznámili se s městem a svou návštěvy zakončili návštěvou místa, na němž je jejich předek pochován, a Arboreta Nový Dvůr.

Ondřej Skácel​, pracovník vztahů k veřejnosti

Pomník Emanuela Urbana

Zelený prstenec centrálních městských parků s malebným Ptačím vrchem dobře zná asi každý Opavan. Ale možná ne každý ví o alpinu pod ním a jeho historii. Téměř přesně před 110 lety, dne 24. května 1903, se zde setkali u příležitosti dokončení alpina milovníci přírody a turistiky, aby právě dobudované alpinum slavnostně předali do správy městské rady. Opavské alpinum, na jehož stavbě se podílely i místní turistické spolky, mělo představovat miniaturu alpské krajiny s jejími skalisky, ledovcovými morénami a bludnými balvany. Nechyběla ani horská bystřina napájená z městského vodovodu.

Protože v průběhu příprav v roce 1901 zemřel předseda Přírodovědeckého spolku Emanuel Urban, rozhodl se výbor pro stavbu alpina spojit projekt s drobným pomníkem. Na vrcholku pyramidy umístili reliéf botanika, dílo od Leo Thoma, a pod ním mramorovou desku se jménem.

Reliéf Emanuela Urbana se však nezachoval, zmizel v průběhu nebo krátce po 2. světové válce. Až v roce 1964 byl na tomto místě osazen kamenný kvádr s deskou od sochaře Aleše Rozehnala, který nese nápis „Památce opavským botanikům Emanuelu Urbanovi (1821-1901) a Tomáši Svěrákovi ()“ a připomíná tak i českého amatérského botanika Svěráka, profesora na českém gymnáziu.

Když se nám na podzim loňského roku ozvali Urbanovi, potomci slavného přírodovědce, s nabídkou na obnovení reliéfu, přijali jsme to s nadšením.

Rodokmen

Emmanuel Urban (senior) a jeho žena Rosalie (rozená Kmentová) prožili spolu dlouhý, spokojený život. Rodina pana profesora se úctyhodně rozrůstala a jeho potomci zažívali období úspěchů, štěstí i ztrát. Manželé Urbanovi zemřeli v roce 1901, v rozmezí jednoho měsíce. Dcera Rosalie, narozená v r. 1847 se stala generální dědičkou lékárny U Bílého anděla v Opavě, spolu s manželem Gustavem Hellem, úspěšným opavským lékárníkem, založili v Komárově proslulou továrnu na léky, známou později jako Galena, dnes Teva. Rosalie umírá poměrně mladá v r. 1896.

Syn Emmanuel (junior), narozený v Opavě v roce 1853, se stal lékárníkem v Osoblaze. Se ženou Augusta (roz. Mladějovská) měli 3 syny. Třetím v pořadí byl Viktor Emanuel, narozený v Osoblaze v roce 1892, který se stal chemickým inženýrem a v roce 1926 emigroval do Jižní Afriky. Se ženou Audrey (roz. Charlton) žili v Pretorii a mezi lety 1930-1946 měli postupně 6 dětí, a to jsou ta pravnoučata Emmanuela Urbana (seniora), která navštívila Opavu na konci dubna letošního roku a darovala městu Opavě bronzový reliéf a jeho plastovou kopii. Frank Urban (82) je kartograf a docestoval k nám z největší dálky, z Austrálie, Alan Urban, pravnuk Emanuela Urbana s chotí Rosalind Patricií jsou oba z Pretorie v Jižní Africe a pracovali jako entomologové. V Oxfordu ve Velké Británii žijí další dva sourozenci, Claire Raid, bývalá profesorka matematiky a Martin, věrný rodinné tradici je chemik.

Na původním místě v alpinu je umístěna replika z pryskyřice, aby se předešlo případnému odcizení originálu. Bronzová plastika je jako součást expozice „Cesta města“ vystavena v Obecním domě a od příštího roku dostane své čestné místo v Arboretu v Novém Dvoře.

Poděkování patří všem, kteří se na znovuobnovení alpina a plastiky E. Urbana podíleli:

  • Milanu a Jakubovi Kubačkovým, autorůmi mnoha ekologických projektů, jejichž prostřednictvím probíhala komunikace rodiny Urbanových s městem
  • Klubu skalničkářů IRIS, jmenovitě Marii Jurčové, předsedkyni spolku, který se pravidelně stará o údržbu alpina a pěstiteli skalniček Karlu Němcovi
  • Tomáši Skalíkovi, Luboši Rychtárovi, Gothardu Jandovi a Zdeňku Šimečkovi, kteří realizovali opravu pomníku
  • Janě Hynarové a Kateřině Vojkůvkové z Opavské kulturní organizace za popularizaci Emanuela Urbana v expozici Cesta města
  • Společnosti UplusU, která zajišťovala proclení plaket

Děkuji také všem přítomným, že přispěli svou účastí ke slavnostní atmosféře dnešního aktu.

Dagmar Kůrečková

Odbor Kancelář primátora