Opavský fotbal už nepatří městu

Upraveno: 28.03.2024
Ilustrační obrázek

Vše proběhlo tak, jak mělo být. Druholigový Slezský fotbalový klub už patří novému majiteli. Dosud ho vlastnilo ze 100 % město Opava a to také neslo veškeré náklady spojené s činností klubu i provozem stadionu a zázemí. 

„Mohu prohlásit, že podmínky stanovené všemi smlouvami byly ze strany slovenského obchodního partnera, společnosti A.I.K. . spol. s.r.o., sídlící v Žilině, naplněny a že nabyvatel splnil všechny podmínky k tomu, aby byla celá transakce řádně dokončena. Proto mu byla propůjčena ochranná známka SFC Opava,“ konstatoval náměstek opavského primátora Vladimír Schreier. Současně upozornil, že tato ochranná známky je stále majetkem města Opavy, ale slovenská strana ji může v souvislosti s fotbalem plně obchodně i sportovně využívat. 

V pondělí 18. března pak opavský primátor Tomáš Navrátil, předal klubové akcie do rukou Andreje Krajíčka, majitele slovenské obchodní korporace A.I.K. spol. s r.o., ze Žiliny. Tím byl obchod definitivně zakončen a společnost A.I.K. se stala majitelem opavského klubu. 

Jen připomínáme, že společnost A.I.K. spol. s r.o., oslovila město Opavu s nabídkou na získání obchodního podílu v SFC v průběhu roku 2023. Začala tak vyjednávání o podmínkách, za jakých by vstup do opavského fotbalu byl oboustranně přijatelný. Z jednání vzešlo nastavení práv a povinností při prodeji ve dvou etapách, které bylo zachyceno v Memorandu o spolupráci. Následně investor nabídl možnost odkoupení celého akciového podílu a současně byly nastaveny i podmínky k tomuto kroku, a to, že bude uzavřena Smlouva o převodu akcií a Smlouva o notářské úschově na částku 15 mil. Kč, které budou postupně uvolňovány pro provozní financování klubu do konce roku 2024. Dále ze strany A. I. K. budou uhrazeny půjčky v celkové výši 10 mil. Kč, které byly poskytnuty klubu městem Opava. Město bude i nadále klubu poskytovat peněžité plnění ve výši 1 800 000 Kč na podporu činnosti SFC. S touto variantou se ztotožnili i opavští zastupitelé a na svém jednání 11. prosince 2023 plán na převod akcií SFC schválili. 

Na základě výpůjčky bude SFC Opava využívat městský stadion a přilehlé tréninkové hřiště pro činnost svého A týmu. Ostatní majetek, tedy druhé tréninkové hřiště, hřiště s umělou plochou v Kylešovicích a objekt šaten v Kylešovicích, zůstane městu a ve správě ho bude mít Slezský fotbalový klub, zapsaný spolek.