Opavský magistrát je k občanům přívětivý

Upraveno: 05.02.2020
Úřad se v soutěži ministerstva vnitra, která hodnotila kvalitu nabízených služeb občanům, umístil na třetím místě v Moravskoslezském kraji. Cenu převzal v úterý 7. července tajemník magistrátu Tomáš Elis.

Tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis převzal v úterý 7. června v Benešově u Prahy z rukou náměstkyně ministra vnitra Jany Vildumetzové ocenění v rámci prvního ročníku soutěže Přívětivý úřad. Tu letos poprvé vyhlásilo ministerstvo vnitra ČR.

Cílem soutěže bylo zmapovat a zhodnotit kvalitu a přívětivost nabízených služeb úřadů obcí s rozšířenou působností.  Probíhala formou dotazníkového šetření, v němž bylo  hodnoceno celkem 42 kritérií rozdělených do tří oblastí- přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace,“ vysvětlil tajemník Tomáš Elis.

V České republice je celkem 227 úřadů s rozšířenou působností, do soutěže se jich přihlásilo 190, tedy plných 80%. Opava se v rámci Moravskoslezského kraje umístila na třetím místě, za Karvinou a Ostravou.

Chtěl bych velice poděkovat všem zaměstnancům magistrátu i vedení a členům orgánů města a to i z předešlých let, protože bez nich bychom těchto výsledků nemohli dosáhnout. Je to pro nás velký závazek a výzva pro léta budoucí, abychom kvalitu a dostupnost služeb občanům udrželi a dále se zlepšovali,“ uvedl Tomáš Elis.

Ministerstva vnitra vydalo na základě této soutěže příručku „Přívětivý úřad 2016“, kde vybralo 28 příkladů dobré praxe. Mezi ně byla zařazena i Opava se svým mapovým portálem. Příklady dobré praxe zařadí ministerstvo také do svého pilotního projektu, kde bude zpracovávat standarty kvality práce na úřadech veřejné správy.

Více informací lze najít na stránkách ministerstva vnitra na http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-naslo-nejprivetivejsi-urady.aspx

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí