Opavští radní nesouhlasí se slučováním nemocnic

Upraveno: 16.02.2020

Prohlášení Rady města Opavy ze dne 11.4.2011

Rada města SMO se staví proti záměru sloučení Slezské nemocnice Opava s ostatními nemocnicemi v MSK a žádá odpovědné funkcionáře kraje,/ tj.pana hejtmana, příslušného náměstka apod./ o poskytnutí důsledné analýzy a jednoznačných informací o možnostech další existence zdravotního nemocničního zabezpečení. Prozatím se členům rady města jeví zachování samostatné Slezské nemocnice jako optimální.

Rada města zároveň uložila primátorovi předložit informaci o tomto svém usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města a zároveň text předložit zastupitelstvu jako návrh jeho usnesení. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí