Opavští strážníci budou od 1. dubna pomáhat Hradci nad Moravicí

Upraveno: 19.02.2020

Hradec nad Moravicí, který nemá zřízenou vlastní městskou policii, požádal Opavu o pomoc při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Radní proto odsouhlasili uzavření smlouvy, na jejímž základě budou opavští strážníci několik hodin týdně vykonávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii také na území Hradce.

Spolupráce začne fungovat 1. dubna letošního roku. Město Hradec nad Moravicí požádalo o dva strážníky, kteří budou na jejich území vyjíždět cca 4x týdně na tříhodinové směny, celkově tedy na dvanáct hodin týdně,“ konkretizoval spolupráci náměstek opavského primátora Daniel Žídek.

Za tyto služby zaplatí hradečtí Opavě tři sta korun za jednoho strážníka na hodinu plus náklady na provoz služebního vozidla. Celkově by Opava měsíčně získala do městské kasy cca 30 tisíc korun podle počtu týdnů v měsíci a přesnému množství odpracovaných hodin.

S ohledem na skutečnost, že v Hradci budou strážníci pomocí jejich radaru také měřit rychlost projíždějících vozidel, nelze vyloučit, že se může jednat o podstatně vyšší částku. Peníze z uložených pokut budou totiž také příjmem města Opavy,“ doplnil ředitel opavské městské policie Milan Kokoř.

Po třech měsících hodlá město spolupráci vyhodnotit. „Městská policie podá radě města informace, jak se výpomoc osvědčila. Pokud bychom např. zjistili, že Opavě delegovaní strážníci chybí a že je výpomoc na úkor bezpečnosti místních, můžeme kdykoliv od smlouvy odstoupit,“ uvedl náměstek Žídek s tím, že smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a výpověď může podat kterákoliv ze smluvních stran.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí