Opavští studenti měří vliv ozónu ve městě

Upraveno: 19.02.2020

V letošním roce město Opava poprvé vyhlásilo grantové okruhy také pro oblast enviromentální výchovy a životního prostředí. Jedním z projektů, který zaujal a grant získal, byl projekt Monitorování přízemního ozónu, na který žádalo finanční prostředky Mendelovo gymnázium.

Tento projekt byl v rámci daného grantového okruhu jeden z nejzajímavějších, který byl městu předložen, především proto, že řeší dopady na zdraví obyvatel města. Proto jsme ho také podpořili celou požadovanou částkou, tedy 32 tisíci koruami,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Na střechu Slezského zemského muzea byla umístěna měřící stanice, která sleduje koncentrace přízemního ozónu venku v parku i uvnitř muzejní budovy. Později se přesune i na další místa ve městě a to k vybraným základním a mateřským školám,“ uvedl koordinátor monitoringu, univerzitní pedagog Miloš Zapletal a dodal: „Garantem projektu je Slezská univerzita, která na něm spolupracuje nejen s muzeem, ale právě i s Mendelovým gymnáziem, jehož studenti naměřená data zapisují.“

Výstupy z této spolupráce budou využity pro účast v tzv. SOČ − soutěži talentovaných středoškoláků. Získaná data budou pod vedením odborníků dále zpracovávat studenti oboru Monitorování životního prostředí Ústavu fyziky Slezské univerzity v Opavě.

Měření je nastavené tak, aby bylo možné z jeho výsledků posuzovat nejen vlivy přízemního ozónu na lidské zdraví, ale i na přírodu a památky. I na ty totiž působí destruktivně. „Přízemní ozón vzniká v ovzduší reakcí těkavých organických látek a oxidů dusíku při slunečním záření. Je mimo jiné důsledkem rostoucí automobilové dopravy. Poškozuje dýchací soustavu, u rostlin narušuje fotosyntézu, v případě budov pak působí na omítku,“ vysvětlil Miloš Zapletal.

Projekt bude probíhat do dubna příštího roku, do konce roku 2014 pak bude vypracována zpráva o stavu přízemního ozónu na území města Opavy. Ta bude předána odboru životního prostředí opavského magistrátu.

Součástí této zprávy bude také zjednodušený model záchytu přízemního ozonu vegetacíDomníváme se, že tímto postupem přispějeme k dalšímu prohloubení informací o kvalitě ovzduší na území statutárního města Opavy, kterými odbor životního prostředí doposud disponuje,“ uvedl na závěr Miloš Zapletal.

Lada Dobrovolná tisková mluvčí

Publikováno dne 9.5.2013