Opavu navštívil Katsuyasu Shima z Toyokawy

Upraveno: 16.02.2020

Při své neformální cestě po Evropě zavítal do slezské metropole Katsuyasu Shima, bývalý ředitel Toyokawa International Society with Czech Republic a člen Mezinárodního výboru města Toyokowa. Během své návštěvy se setkal mimo jiné také s první náměstkyní primátora Pavlou Brady.

Zdvořilostní návštěva pana Katsuyasu Shimy se v obecné rovině dotkla také možného navázání spolupráce mezi Opavou a městem Toyokawa v prefektuře Aichi. Město Toyokawa má k České republice vřelý vztah, na světové výstavě EXPO 2005 měla Toyokawa na starosti právě Česko. Návštěva předchází plánovanému setkání primátorů obou měst, které by mohlo proběhnout přibližně v květnu tohoto roku.

Případná spolupráce s Toyokawou by byla v souladu s koncepcí zahraniční spolupráce, kterou na svém prosincovém zasedání schválili zastupitelé města. Obě města by mohly spolupracovat v rámci kultury, hospodářství a v oblasti mládeže.

Ondřej Skácel
Pracovník vztahů k veřejnosti

Publikováno dne 24.1.2012