Organizační změny v managementu SFC Opava, a.s.

Upraveno: 16.02.2020

Od 1. srpna nemá Slezský fotbalový club Opava, a.s. generálního manažera ani jeho zástupce. Obě funkce byly představenstvem společnosti zrušeny v rámci organizačních změn. „Hlavním cílem organizačních změn je zefektivnění fungování klubu a jasnější vymezení kompetencí jednotlivých zaměstnanců,“ vysvětluje předsedkyně představenstva Ing. Pavla Brady. Zcela nově byla zřízena pozice ekonomicko-technického manažera a sportovního manažera. Oba jsou podřízeni přímo představenstvu. Ekonomicko-technický manažer nyní zodpovídá především za ekonomiku klubu a provozně technické zázemí. V kompetenci sportovního manažera je zajištění sportovní činnosti všech družstev, k ruce mu je také šéftrenér.

Na pozici ekonomicko-technického manažera byl jmenován dosavadní zástupce generálního manažera Bc. Radim Matýsek. Pozice sportovního manažera zůstává zatím neobsazena. Dosavadní generální manažer Ing. Pavel Hadamczik, který fakticky vykonával především práci sportovního manažera, ukončil práci pro klub v pátek 29. července. Za sportovní činnost tedy nyní zodpovídá již pouze Bc. Daniel Kutty, který od 1. července působí v pozici šéftrenéra.

 

Ing. Pavla Brady
1. náměstkyně primátora