Oslavte s námi Den seniorů

Upraveno: 28.11.2019
V úterý 2. října od 9 do 14 hodin proběhne na Horním náměstí Den seniorů. Smyslem programu je v příjemné atmosféře, formou zábavných preventivních aktivit, seniorům připomenout důležité skutečnosti k zajištění jejich osobního bezpečí.

V úterý 2. října od 9 do 14 hodin pořádá statutární město Opava spolu s Krajským ředitelstvím MSK, územním odborem Opava, Městskou policií Opava, Hasičským záchranným sborem MSK, územním odborem Opava a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava Den seniorů. Akce se bude konat na Horním náměstí, pouze v případě deštivého počasí bude přesunuta do přilehlých prostor Slezanky.

Účastníci se na jednotlivých stanovištích seznámí se základy první pomoci, akutními stavy seniorského věku, bezpečnou jízdou na kole, bezpečnou domácností seniorů, ochranou zdraví a majetku, kriminalistickou technikou, bezpečností v silniční dopravě, sociální prací a sociálními službami pro seniory. Všechny úkoly jsou přizpůsobeny věku a obavy z nezvládnutí nejsou v žádném případě na místě.

Smyslem programu je zábavnou formou a v příjemné atmosféře seniorům připomenout důležité skutečnosti týkající se zajištění jejich osobního bezpečí na veřejnosti i ve vlastním bydlišti. Každý účastník, který absolvuje všechna stanoviště, obdrží malý dárek a drobné pohoštění.

Vzhledem k tomu, že senioři patří mezi ohrožené skupiny obyvatel, jsou akce podobného charakteru velice potřebné. Celá akce je zdarma.   

Dagmar Polášková 
koordinátorka prevence kriminality